سیب‎زمینی‎هایی که چند ژن به آن‎ها منتقل شده است نسبت به بیماری قارچی بادزدگی مقاوم‎تر هستند.

ترجمه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- نتایج مطالعات میدانی پژوهشگران دانشگاه گنت، VIB، با همکاری موسسه تحقیقات کشاورزی و شیلات (ILVO) بر روی سیب‎زمینی تراریخته در مجله …

نتایج مطالعات میدانی پژوهشگران دانشگاه گنت، VIB، با همکاری موسسه تحقیقات کشاورزی و شیلات (ILVO) بر روی سیبزمینی تراریخته در مجله Crop Protection منتشر شد. آزمایش‌های مزرعهای سیبزمینیهای تراریخته در بلژیک و هلند به منظور بررسی کارایی انتقال یک الی سه ژن به سیبزمینی برای ایجاد مقاومت نسبت به بیماری بادزدگی که توسط گونه قارچ مهاجم Phytophtora رخ میدهد انجام شد. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که ژنهای مورد مطالعه تأثیر متفاوتی در ایجاد مقاومت نسبت به قارچ عامل بیماری داشتند. پژوهشگران مجموعه‌ی خاصی از ژنها را در سه گونه Solanum venturii، Solanum stoloniferum وSolanum bulbocastanum  شناسایی کردهاند که بیشترین مقاومت را نسبت به بیماری بادزدگی به وجود آورده‌اند.

نتایج مطالعات میدانی پژوهشگران دانشگاه گنت، VIB، با همکاری موسسه تحقیقات کشاورزی و شیلات (ILVO) بر روی سیبزمینی تراریخته در مجله Crop Protection منتشر شد. آزمایش‌های مزرعهای سیبزمینیهای تراریخته در بلژیک و هلند به منظور بررسی کارایی انتقال یک الی سه ژن به سیبزمینی برای ایجاد مقاومت نسبت به بیماری بادزدگی که توسط گونه قارچ مهاجم Phytophtora رخ میدهد انجام شد. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که ژنهای مورد مطالعه تأثیر متفاوتی در ایجاد مقاومت نسبت به قارچ عامل بیماری داشتند. پژوهشگران مجموعه‌ی خاصی از ژنها را در سه گونه Solanum venturii، Solanum stoloniferum وSolanum bulbocastanum  شناسایی کردهاند که بیشترین مقاومت را نسبت به بیماری  بادزدگی به وجود آورده‌اند.

پژوهشگران بر مبنای یافتههای این پژوهش دریافتهاند که برای اصلاح سیبزمینیها باید ترکیب گسترده‌ای از ژنهای مقاومت طبیعی را در ارقام جدید قرار داد که حداقل شامل سه ژن است ولی چهار یا پنج ژن مقاومت بهتر هم هست. همچنین این ژنها باید به حد کافی متفاوت از همدیگر باشند. راهکار استراتژیک برای ایجاد مدیریت مقاومت پایدار آن است که ترکیب ژن‌های مورد استفاده در ارقام جدید دائماً تغییر کند.

اطلاعات بیشتر را در VIB مطالعه کنید.

منبع: CBU

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.