تجاری‎سازی بادمجان تراریخته

ترجمه و تنظیم: زهرا حاجت‎پور- سال‎ها پس از آنکه دولت هند مدت نامحدودی را برای تجاری‎سازی بادمجان تراریخته مقاوم به کرم میوه‎خوار بادمجان تعیین کرد، یکی از دانشمندان برجسته دفتر ملی منابع ژنتیکی گیاهی در دهلی نو، موردی قوی را برای اخذ مجوز تجاری‎سازی آن مطرح می‎کند. دکتر گوریندرجیت رانداوا ضمن …

سالها پس از آنکه دولت هند مدت نامحدودی را برای تجاریسازی بادمجان تراریخته مقاوم به کرم میوهخوار بادمجان تعیین کرد، یکی از دانشمندان برجسته دفتر ملی منابع ژنتیکی گیاهی در دهلی نو، موردی قوی را برای اخذ مجوز تجاریسازی آن مطرح میکند.

دکتر گوریندرجیت رانداوا ضمن کمارزش شمردن انتقادات در مورد اولین محصول تراریخته هند گفت: بادمجان تراریخته برای مصرف انسان کاملا ایمن است و باید به هر قیمتی تجاریسازی شود.

وی در کارگاه آموزشی ارتباط علم و ایمنی زیستی سخن میگفت که توسط مؤسسه ارتباط جمعی هند و با همکاری وزارت محیط زیست، جنگل و تغییرات اقلیمی هندوستان در دانشگاه پنجاب برگزار شد.

دکتر گوریندرجیت رانداوا که به مدت 29 سال در انجمن تحقیقات کشاورزی هند خدمت کرده است، تأیید میکند که این محصولات مورد مناقشه بوده‌اند و دستیابی به نتیجهای مطلوب که مورد اجماع و موافقت همه باشد دشوار است. وی گفت محصولات تراریخته خوب هستند، ولی باید مواظب هم بود. وی در مورد کشت این محصولات توسط کشاورزان و دسترسی مصرفکنندگان به آنها افزود: پس از اینکه یک محصول تراریخته تولید میشود، آزمونهای بسیاری بر روی آنها انجام میگیرد. متخصصین شاخههای مختلف علمی مخاطرات احتمالی و مزایای مربوط به آن محصول را قبل از صدور مجوز بررسی میکنند.

وی در حالی که از برنامه «از آزمایشگاه تا مزرعه» انتقاد میکرد، گفت: لازم است که کشاورزان درباره روش تولید محصولات تراریخته آگاه باشند. بیشتر آنها حتی نمیدانند که این محصولات باید با درصد کمی از بذرهای غیرتراریخته هم مخلوط شوند. لازم است که کشاورزان از این موضوع مطلع باشند. برنامه «از آزمایشگاه تا مزرعه» به منظور پر کردن همین خلاء سازماندهی شد ولی این برنامه به صورت درستی بهکار گرفته نشد.

وی گفت یک کمیته نظارت و ارزیابی بهکارگیری این پروژه تشکیل شده است تا اجرای این پروژه را مورد بازبینی قرار دهد. برای اطمینان از عملکرد ایمن این محصول، اعضای کمیته به طور تصادفی از مزارع بازدید میکنند تا مطمئن شوند که این پروژه، راهکار درست خود را طی میکند.

وی که تاکنون ثبت سه محصول تراریخته از جمله سیب زمینی را به نام خود ثبت کرده است گفت: هیچ یک از فناوریها بیخطر نیستند اما به هر حال به رشد خود ادامه میدهند و اگر هم مشکلی پیش بیاید، برای آنها راه حلی ارائه میشود. وی در ارتباط با مشکلاتی که ممکن است مصرفکنندهها در معرض آن قرار بگیرند تصریح کرد: اگر این فناوری به روش درستی به کار گرفته شود، مشکلی رخ نخواهد داد.

دکتر رانداوا نقش بسزایی در راهاندازی مرکز محصورسازی ملی در سطح CL4 و آزمایشگاه تشخیص محصولات تراریخته مطابق با استانداردهای بینالمللی داشته است و روشهای تشخیصی مقرون به صرفه‌ای بر مبنای شناسایی DNA برای 13 محصول تراریخته پیشنهاد کرده است. وی همچنین همکاریهای بسیار موثری در تهیه نقشه DNA و شناسایی مولکولی برنج، نخود و هشت گیاه دارویی دارای اهمیت تجاری داشته است.

منبع: Tribuneindia

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.