وجود خطر امنیتی برای ایران با تشدید بحران آب

براساس مقاله‌ای که امروز توسط گروهی از محققان بین‌المللی (دالین و همکاران) در نشریه نیچر منتشر شده آمریکا، مکزیک، ایران و چین در صدر کشورهایی قرار دارند که از لحاظ امنیت آبی و غذایی در معرض خطر جدی هستند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از خبرآنلاین؛ تحقیق جدید منتشر شده در مجله نیچر مدل هاى هیدرولیژیکى و برخى از مشاهدات را نشان مى‌دهد و می‌گوید منابع آب کره زمین به شکل هشدار دهنده‌اى در حال کاهش است و دلیل اصلى آن هم اتلاف آب در آبیارى محصولات کشاورزی است.

بر اساس گزارش مجله نیچر؛

وجود خطر امنیتی برای ایران با تشدید بحران آب

براساس مقاله‌ای که امروز توسط گروهی از محققان بین‌المللی (دالین و همکاران) در نشریه نیچر منتشر شده آمریکا، مکزیک، ایران و چین در صدر کشورهایی قرار دارند که از لحاظ امنیت آبی و غذایی در معرض خطر جدی هستند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی به نقل از خبرآنلاین؛ تحقیق جدید منتشر شده در مجله نیچر مدل هاى هیدرولیژیکى و برخى از مشاهدات را نشان مى‌دهد و می‌گوید منابع آب کره زمین به شکل هشدار دهنده‌اى در حال کاهش است و دلیل اصلى آن هم اتلاف آب در آبیارى محصولات کشاورزی است. مى توان گفت مصرف غذا که عامل اصلى اتلاف آب در آبیاری است در این مسئله تاثیر زیادی داشته است.

این مقاله که به میزان آب زیرزمینی نهفته (مجازی) در مبادلات جهانی محصولات غذایی می  پردازد یادآور می شود که بخش اعظم جمعیت کره زمین متکی بر واردات غذایی از کشورهایی است که از ذخایر تجدید ناپذیر آب زیرزمینی برای تولید محصولات غذایی استفاده می کنند.

⬆️ اینفوگرافیک بالا سهم کشاورزی و تولید محصولات غذایی مختلف در تخلیه آبهای زیرزمینی در سراسر جهان در سال 2010 را نشان می‌دهد.

در قسمتى از این تحقیق در رابطه با پیامدهاى این مسئله نوشته شده است: جمعیت زیادی در کشورهایی زندگی مى کنند که محصولات کشاورزى را از کشورهاى دیگرى وارد مى کنند یا با کشاورزى، آب خود را تمام مى کنند و این امنیت غذایی و آبى را به خطر مى اندازد. بعضى از کشورها مثل ایالت متحده آمریکا، مکریک، چین و ایران در خطر بیشترى هستند چون با تخلیه آب های زیرزمینى خود هم غذا تولید مى کنند هم آن را صادر مى کنند.


⬆️ نمودار بالا تخلیه آبهای زیرزمینی در اثر تولید محصول کشاورزی بومی و مصرف آب توسط صادرکننده‌ها و واردکننده‌های عمده مواد غذایی را نشان می‌دهد

براى این تحقیق محققان کمیتى به نام GWD تعریف کرده اند که میزان آبى را نشان مى دهد که براى آبیاری تخلیه شده و توسط اتفاقات طبیعی (مثل باران، برف و …) به چرخه طبیعت بازنگشته است.

بر اساس این تحقیق ایران هم دومین کشورى در جهان است که این آب تلف شده را صادر مى‌کند هم دومین کشورى است که آن را در کشور خود تلف مى کند.

در واقع علت بیشتر GWD در ایران تولید نیشکر و عامل تاثیرگذار دیگر هم تولید برنج است.

در بخش دیگرى از این تحقیق نوشته شده است: ۵ کشور از ١٠ کشوری که بیشترین GWD را دارند یعنى ایران، عربستان، مکریک و چین بیشترین صادرات را هم در رابطه با آب تلف شده برای تولید غذا دارند.

این کشورها محصولاتى که تولید یا مصرف مى‌کنند را از کم آب‌ترین سیستم های آبى جهان برداشت مى‌کنند و موادغذایى که از آنها تولید می‌شود ناپایدار است.

بر مبنای این گزارش ایران نه تنها یک تولید کننده و صادر کننده محصولات غذایی متکی بر منابع آب زیرزمینی رو به اتمام است، بلکه به خاطر واردات میزان قابل توجه محصولات غذایی از کشورهایی با رویکرد مشابه (استفاده از ذخایر آب تجدید ناپذیر برای تولید غذا) از لحاظ امنیت آبی و غذایی در معرض خطر جدی قرار دارد.

⬆️ اینفوگرافیک بالا حجم مبادلاتی آب زیرزمینی تجدیدناپذیر در تبادلات غذایی بین کشورهای جهان را در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد.

دکتر کاوه مدنی، استاد آنالیز سیستم و سیاست مرکز سیاست محیط زیست امپریال کالج لندن دراین باره به خبرآنلاین می‌گوید: این تحقیق هشدار دیگری به کشور ماست. ما باید به این باور برسیم که امنیت آبی و غذایی ما به شدت در معرض خطر است. طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی برای ما بسیار حیاتی است اما اجرای آن بدون انقلابی جدی در سیاستهای غذا و کشاورزی کشور غیر ممکن است. هنوز هستند کسانی که فکر می کنند می شود با توسعه اراضی کشاورزی و تأمین آب به هر قیمتی، از لحاظ غذایی خودکفا شد.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.