مجله بیوتکنولوژی کشاورزی/Journal of Agricultural Biotechnology

.

        آخرین شماره
        آرشیو شماره های گذشته
         سایت اختصاصی
         فرم شتراک/راهنمای اشتراک
          ارسال مقاله
          راهنمای تدوین و ارسال مقالات
مشخصات مجله
رتبه علمی:  علمی – پژوهشی (کشاورزی)
دوره انتشار:  فصلنامه 
ISSN: 2228-6705 
زبان:  فارسی – انگلیسی 
صاحب امتیاز:  انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه شهید باهنر کرمان 
مدیر مسئول:  دکتر محمدرضا محمدآبادی 
سردبیر:  دکتر مختار جلالی جواران 
هیئت تحریریه:  منصور امیدی، عبدالرضا باقری، امین باقی زاده، آدم ترکمن زهی، سامان حسینخانی، محمد رضا زمانی، عباس سعیدی، مسعود شمس بخش، محمد جواد ضمیری، بهزاد قره یاضی، مصطفی مطلبی، محمد علی ملبوبی، محمد رضا نقوی، محمدرضا محمدآبادی
ویراستار فارسی:  دکتر محمدرضا محمدآبادی 
محل انتشار:  کرمان 
تلفن:  31322649 (034) 
نشانی:  کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 
تلفن همراه:  09133987534 
سایت اختصاصی:  www.joagribiotech.ir 
نشانی الکترونیک:  joagribiotechgmail.com 
مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.