دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

.

آخرین شماره
آرشیو شماره های گذشته
سایت اختصاصی
راهنمای اشتراک
ارسال مقاله
راهنمای تدوین و ارسال مقالات

مشخصات مجله
رتبه علمی:  علمی – پژوهشی (کشاورزی)
دوره انتشار:  دو فصلنامه 
ISSN:
زبان:  فارسی – انگلیسی 
صاحب امتیاز:  انجمن ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران 
مدیر مسئول: 
سردبیر: 
هیئت تحریریه:  دکتر فضل اله افراز (دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج)؛ دکتر منصور امیدی (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)؛ دکتر علی اکبر شاه نجات بوشهری (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)؛ دکتر مسعود توحیدفر (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی)؛ دکتر بهزاد قره یاضی (دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)؛ دکتر رضا معالی امیری (دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)؛ دکتر محمدعلی ملبوبی (دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)؛ دکتر سید ضیاء الدین میرحسینی (دانشیار، دانشگاه گیلان)؛ دکتر علی اکبر حبشی (دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران)؛ دکتر پیمان نوروزی (دانشیار، گروه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند)؛ دکتر مقصود پژوهنده ( دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)- سردبیر
سایت اختصاصی:   http://gebsj.ir
نشانی الکترونیک:   gegs.j.bs@gmail.com
تلفن: 
نشانی: 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.