آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۳/۰۸

برگزاری کارگاه توانمندسازی ایمنی زیستی در ویتنام

کارگاه توانمندسازی جنبه‌های زیست محیطی ایمنی زیستی با حضور رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران در شهر هوشی مینه ویتنام برگزار شد. این کارگاه که با همکاری دانشگاه تسوکوبای ژاپن و انجمن ایمنی زیستی ایران برای ...