آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۵/۰۸

خلق عروس دریایی مصنوعی از سلول‌های موش

ترجمه:نغمه عبیری- دانشمندان موفق به ساخت عروس دریایی مصنوعی با استفاده از سیلیکون و سلول‌های عضلانی قلب یک موش شدند. این موجود مصنوعی مانند گل دارای هشت گلبرگ است و در معرض میدان الکتریکی مي‌تپد و دقیقا مانند همتای زنده و واقعی خود شنا می‌کند.