آرشیو روزانه

۱۳۹۱/۰۸/۳۰

بازدید اعضای کمیسیون آموزش از پژوهشگاه رویان

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)٬ تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز ضمن بازدید از پژوهشگاه رویان، عنوان کردند که این کمیسیون از تمام ظرفیت خود برای تخصیص بودجه مناسب برای این پژوهشگاه استفاده خواهد کرد.