آرشیو روزانه

۱۳۹۲/۰۲/۰۴

بهره‌برداری از اولین گلخانه گیاهان تغییریافته ژنتیکی در ماه جاری/ رهاسازی محصولات تراریخته در مزارع

خبرگزاری مهر- معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور از بهره برداری از گلخانه تراریخته در اردیبهشت سال جاری خبر داد و گفت: با راه اندازی این گلخانه امکان آزمایش بر روی محصولات تراریخته و رهاسازی در مزارع فراهم می‌شود...