آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۰۹/۲۳

جلسه دوجانبه مرجع ملی ایمنی زیستی ایران و هوندوراس

سمیرا کهک* - به دعوت هیات مذاکره کننده کشور هوندوراس در سیزدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی، هشتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و دومین اجلاس متعاهدین پروتکل ناگویا از مرجع ملی ایمنی زیستی کشورمان نشست مشترکی در حاشیه اجلاس یاد شده برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر بهزاد قره‌یاضی مرجع ملی…

فناوری تراریخته از استراتژی های مهم تامین امنیت غذایی

دکتر افشین اسماعیل فر دوشنبه 22 آذر در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران گفت: استفاده از فناوری های نوین یکی از استراتژی های نه‌گانه تامین امنیت غذایی است و فناوری تراریخته هم از گزینه‌های مهم موجود برای غلبه بر چالش‌های تامین غذا است که با توجه به شرایط نامساعد محیطی از جمله بحران آب و خشکی و شوری خاک ها پیش روی ما قرار…