آرشیو روزانه

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

دنیای اسلام باید از استعدادهای خود برای توسعه علم کمک بگیرد

مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از آگنا - رئیس انجمن علمی ژنتیک ایران در نشست بیوتکنولوژی هنری به گستردگی زندگی که به همت ستاد توسعه زیست فناوری برگزار شد، ضمن گرامی‌ داشت یاد فرهیختگانی که در سراسر جهان نام ایران و ایرانی را با عزت و علم و توانایی های خود را به جهان نشان دادند و مقام معظم رهبری نیز در این راستا…

ارتقای کمی و کیفی غذا با فناوری های زیست محیطی

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از ابتکار - اسکندر امیدی نیا، نایب رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران، در نشست «بیوتکنولوژی هنری به گستردگی زندگی» که به همت ستاد توسعه زیست فناوری برگزار شد، بیوتکنولوژی را به عنوان چهارراه دانش و تکنولوژی معرفی کرد که در آن تلاقی علوم زیستی و فیزیکی منجر به خلق ارزش افزوده می…

برگزاری اولین همایش ملی دانشگاه سبز در دانشگاه خلیج فارس بوشهر

تهیه و تنظیم:فرحناز رضا پور - راه‌اندازی دانشگاه سبز در واقع به مفهوم پیاده‌سازی مدیریت سبز در یک دانشگاه است. آن را می‌توان به معنای هدایت بهینه سطوح مختلف دانشگاه به منظور دستیابی به راهكارهاي مختلف طراحي و كاربرد مدل بهينه تولید و مصرف آب و انرژي ، بهبود فضاهای آموزشی و اداری با هدف کاهش مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و…