آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۰۷/۲۷

سند ملی زیست‌شناسی ایران تدوین می شود

سند ملی زیست‌شناسی با هدف کمک به اشتغال دانش آموخته های زیست شناسی با همکاری انجمن علمی زیست شناسی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا پایان سال تدوین خواهد شد.