آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۱/۱۷

امکان ترمیم انواع زخم با پانسمان‌های جدید فراهم شد

محققان یک شرکت مستقر در برج فناوری دانشگاه امیرکبیر با استفاده از زیست‌پلیمرها، پانسمان‌هایی تولید کرده که با ایجاد فاکتورهای رشد درون سلولی امکان ترمیم انواع زخم‌ها و سوختگی‌ را فراهم می‌کند.