آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۳/۲۸

سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری «سمپوزیم ملی کشت بافت گیاهی» را در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می کند.

صنعت گل در کشور مبتنی بر واردات است

مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان زینتی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: صنعت گل کشور مبتنی بر واردات است و ساختار آن بر این اساس شکل گرفته که تولیدکننده پایه مورد نظر خود را با قیمت مناسب از خارج از کشور خریداری کند.

پنبه کاران در انتظار صدور مجوز برای کشت پنبه تراریخته

 کارشناس موسسه تحقیقات پنبه کشور می گوید که نتایج حاصل از کشت آزمایشی دو رقم پنبه تراریخته در منطقه حفاظت شده، بسیار مطلوب بوده است و هم اکنون کشاورزان پنبه کار منتظر صدور مجوز برای گسترش کشت این دو رقم پنبه هستند.

پنبه کاران در انتظار صدور مجوز برای کشت پنبه تراریخته

کارشناس موسسه  تحقیقات پنبه کشور گفت: نتایج حاصل از کشت آزمایشی  دو رقم پنبه تراریخته در منطقه حفاظت شده، بسیار مطلوب بوده است و هم اکنون کشاورزان پنبه کار منتظر صدور مجوز برای گسترش کشت این دو رقم پنبه هستند.

فعالیت‌های آموزشی و بین‌المللی حوزه زیست‌فناوری توسعه می‌یابد

ترویج زیست فناوری در سطح کشور و آموزش کودکان و جوانان برای ورود به عرصه زیست فناوری یکی از مهم ترین اولویت های ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری است. به همین منظور ستاد در سال جاری اقدام به اجرایی سازی طرح توسعه فعالیت های آموزشی و بین‌المللی در حوزه زیست فناوری کرده است.