آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۶/۱۳

انتخاب دکتر مسعود سلیمانی به عنوان چهره تاثیر گذار بیوتکنولوژی

دکتر محمد حسین صنعتی و دکتر مسعود سلیمانی به عنوان چهره های تاثیرگذار حوزه بیوتکنولوژی موفق به کسب جایزه دکتر کاظمی آشتیانی شدند. جامعه علمی بیوتکنولوژی با صدور قطعنامه ای اقدام ناجوانمردانه ایالات متحده آمریکا را در زندانی کردن دکتر سلیمانی محکوم کرد.

بازگشت به مبانی فقهی – حقوقی ایمنی زیستی و تولید محصولات تراریخته: ضرورت تحول در اقتصاد کشاروزی و سلامت

دکتر مهدی معلی در سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی با انتقاد از جریان های رسانه ای که علیه تولید ملی محصولات تراریخته فعالیت می کنند به تشریح نظام حقوقی ایران برای صدور مجوز تولید و مصرف محصولات تراریخته پرداخت.

قطعنامه سومین همایش بین المللی بیوتکنولوژی و یازدهمین همایش ملی

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران با قرائت قطعنامه همایش توسط دکتر اصفهانی، عضو هیات مدیره انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، به کار خود پایان داد.