چه کشورهایی در چه سطحی محصولات تراریخته را کشت می کنند؟

یکی از دلایل تهدید امنیت غذایی کشور بی توجهی به فناوریهای زیستی از جمله تولید ملی محصولات تراریخته است. دکتر محبوبه جعفرزاده، متخصص ژنتیک مولکولی و فیزیولوژیست گیاهی، با تشریح وضعیت سطح زیر کشت و تولید محصولات تراریخته از اهمیت آن در تامین امنیت غذایی می گوید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.