درخواست کلانتری از رئیس سازمان صدا و سیما: روشنگری در مورد قوانین مصوب و مصالح کشور

در تاریخ بیست و هشتم خرداد ماه ، گزارشی با عنوان “ماجرای درخواست کلانتری از سازمان صدا و سیما برای حمایت از محصولات تراریخته+ تصویر نامه”روی سایت خبرگزاری فارس قرار گرفت.

تیتر عجیب این خبر می گوید که خبرگزای فارس کشف محیر العقولی انجام داده است و با انتشار تصویر نامه آقای کلانتری به رییس محترم سازمان صدا و سیما پرده از اسرار مگویی برداشته است!!! در حالی که نه متن این نامه و نه خود نامه سری نیست (تصویر 1).

تصویر 1- متن نامه عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست که از رییس محترم سازمان صدا و سیما درخواست روشنگری در زمینه محصولات تراریخته را داشته است. خبرگزاری فارس با انتشار این مکاتبه مدعی شده است که پرده از اسرار مگو برداشته است.

متاسفانه خبرگزاری محترم فارس چندی است که تحت تاثیر فضای غیر تخصصی ایجاد شده پیرامون محصولات تراریخته، در مورد فناوری نوین مهندسی ژنتیک رویکردی غیر کارشناسانه و غیر علمی در پیش گرفته است. اصرار بر این رویکرد ناصحیح در حالی صورت می گیرد که بهره مندی کشور از مهندسی ژنتیک در عرصه کشاورزی و تولید محصولات تراریخته، در سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی و قوانین رسمی کشور مورد تأکید بوده و به عنوان تکلیف بیان شده است. در بند ۴ بخش منابع طبیعی سیاست های کلی و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران ابلاغی 1۳۷۹بر» گسترش تحقیقات کاربردی و فناوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران« تأکید شده است (تصویر2). ماده 2 قانون ملی ایمنی زیستی نیز که سال 1388توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، بهره گیری از مهندسی ژنتیک و ارقام اصلاح شده و تراریخته را تکلیف کرده است .

 

تصویر2- در بند ۴ بخش منابع طبیعی سیاست های کلی و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران بر گسترش تحقیقات کاربردی و فناوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی تأکید شده است.

همان طور که از محتوای نامه رییس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست پیداست، این نامه یاد آوری محترمانه مسئولیت قانونی صدا و سیما جهت تنویر افکار عمومی در راستای عمل به قانون ملی ایمنی زیستی به ویژه سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی است که بر طبق آن دولت مکلف به بهره گیری از مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته شده است.

پس از اعلام حمایت دولت دوازدهم از تولید ملی محصولات تراریخته، جریان تبلیغاتی وسیعی علیه فناوری مهندسی ژنتیک در کشور به راه افتاد. سه گروه اصلی هدایت کنندگان این جریان دانش ستیز را تشکیل می دهند:

1) تاجران ذینفع از واردات محصولات تراریخته. (سالانه قریب به پنج میلیارد دلار محصول تراریخته به کشور وارد می شود و تولید داخلی این محصولات مانع ادامه واردات بی ضابطه آن خواهد شد).

2) فناوری هراسان مخالف علم که امروز مخالفت های شدیدی را علیه واکسیناسیون نوزادان به راه انداخته اند و با علم پزشکی، مصرف دارو و عمل جراحی نیز مخالفت می کنند.

3) تاجران عرصه ارگانیک تقلبی که دارای تضاد منافع با محصولات تراریخته هستند. تولید محصولات تراریخته که با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر در دسترس مردم قرار خواهد گرفت، کسب و کار آنها در فروشگاه های لوکس ارگانیک تقلبی را از رونق خواهد انداخت.

متاسفانه تخریب محصولات تراریخته بدون هیچ پشتوانه عقلی و علمی از سوی این گروه ها توانسته است تا جایی تاثیر گذار باشد که خبرگزاری معتبری همچون خبرگزاری فارس، رویکردی چنین غیر کارشناسانه درمورد این محصولات اتخاذ کند. رویکرد این خبرگزاری در مورد فناوری مهندسی ژنتیک و تولید ملی محصولات تراریخته، نه تنها با واقعیت های علمی فاصله زیادی دارد بلکه با اسناد بالا دستی و قوانین و سیاست های نظام نیز مغایرت دارد.

صدا و سیمای ملی تا به حال با نادیده گرفتن نظر جامعه علمی، شورای ملی ایمنی زیستی (تصویر 3)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با وجود اعتراض مکرر انجمن های علمی و اعتراض کتبی سخنگوی دولت ( تصویر 4)، اقدام به پخش ده ها برنامه فناوری هراسانه کرده است که شبه مستند سراسر دروغ “چشمان بیدار” اشاره کرد که با واکنش شدید انجمن های علمی کشور روبه رو شد.

تصویر 3. راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی توسط شورای ملی ایمنی زیستی در آبان ماه سال 96 تصویب و توسط معاون محترم رییس جمهور ابلاغ شد. متن کامل سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را اینجا دریافت کنید.

تصویر ۴ . اعتراض سخگوی دولت به تبلیغ علیه مهندسی ژنتیک و پخش برنامه های فناوری هراسانه در صدا و سیما

همانطور که از محتوای نامه منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس بر می آید، عیسی کلانتری به عنوان رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، برای جلوگیری از ادامه روند تخریبی علیه فناوری مهندسی ژنتیک و تولید ملی محصولات تراریخته از جناب آقای عسگری تقاضای مساعدت در راستای پیروی از قوانین تصویب شده داشته است. بدیهی است که او به عنوان یک مقام اجرایی مسئول، با آگاهی از تکالیف قانونی و اسناد بالادستی کشور و در همراهی با اجماع نظر جامعه دانشگاهی و مراجع رسمی متولی امر، درخواست روشنگری و حمایت از علم و فناوری را داشته باشد.

آیا درخواست پی گیری تکالیف قانونی از سوی مسئولین، امری پسندیده به شمار می رود یا نکوهیده است؟ چگونه است که یک خبرگزاری که از منابع مالی عمومی ادامه حیات می دهد و علی الاصول باید به متون قانون و امور عمومی واقف باشد، تحت تاثیر جریان ضد فناوری دست به تخطئه مکاتبات قانونی مسئولین نظام زده است؟ مکاتباتی که اصولا از وظایف عمده مسئولین مذکور است. امر به تولید و حمایت از محصولات تراریخته در پی سالها تحقیق و مطالعه دانشمندان و مسئولان قانون گذار کشور، تبدیل به تکلیف قانونی شده است. ترغیب و افزایش سطح آگاهی عمومی و فرهنگسازی و روشنگری در خصوص آن نه تنها منع قانونی ندارد بلکه بر طبق بند ت-2 سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی- مصوب شورای ملی ایمنی زیستی که پس از تایید رییس جمهور به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است- یک تکلیف قانونی است (تصویر 5).

تصویر5. بند ت مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی افزایش سطح آگاهی عمومی و ترویج فناوری زیستی را تکلیف کرده است.

آیا انتشار نامه آقای دکتر کلانتری در خبرگزاری فارس چنان که گویی به  مدرک محرمانه و مجرمانه ای یافته است، نشانه بی اطلاعی یک خبرگزاری عمومی از قوانین تکلیف شده برای دولت نیست؟ متاسفانه رویکرد خبرگزاری مذکور در خصوص محصولات تراریخته، بر خلاف مصالح کشور است. مصالحی که توسط قانون گذار پیش بینی شده است. اقدام به توصیف نامه مذکور چونان پرده برداری در مورد امور مجرمانه، دور از شان و رسالت یک رسانه است.

امید است خبرگزاری فارس هچون گذشته با رویکردهای علمی و همکاری با انجمن های علمی کشور در این حوزه نیز به رسالت رسانه ای خود عمل کند. آغوش جامعه علمی کشور به روی این خبرگزاری باز است و دست خبرنگاران و دبیران محترم این خبرگزاری را به گرمی می فشارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.