رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید با هنر کرمان:

از شایعه سازی علیه تراریخته بپرهیزیم

نشست و دوره آموزشي يکروزه “ايمني زيستي محصولات اصلاح ژنتيکي شده (مقررات، اصول و روش ها)” در دانشگاه شهيد باهنر کرمان برگزار شد.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در قالب پروژه توانمندسازي ايمني زيستي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نشست و دوره آموزشي يکروزه “ايمني زيستي محصولات اصلاح ژنتيکي شده (مقررات، اصول و روش ها)” در دانشگاه شهيد باهنر کرمان برگزار شد. در اين برنامه که به ميزباني دانشکده کشاورزي و در تالار انديشه دانشکده ادبيات و علوم انساني برگزار شد، بيش از 120 نفر از اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه هاي مختلف استان کرمان شرکت داشتند.

جايگاه فناوري مهندسي ژنتيک در بهنژادي و کشاورزي روز دنيا، تعاريف، اصول و مباني ايمني زيستي محصولات اصلاح ژنتيکي شده (GMO)، قوانين و مقررات بين المللي ناظر بر محصولات تراریخته، نهادهاي متولي، سازوکار بررسي و آخرين وضعيت اين محصولات در ايران، بررسي و تحليل علمي شايعات رسانه اي پيرامون محصولات تراريخته، و موانع توسعه فناوري بومي اين محصولات از جمله موارد مطرح شده در اين نشست و دوره آموزشي يکروزه بود.

دکتر احمد آيت الهي مهرجردي، رئيس دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان، در افتتاحیه اين نشست با اشاره به سهم قابل توجه محصولات تراریخته در واردات محصولات کشاورزي به کشور ابراز داشت: اين محصولات سالها است که در سبد مصرف غذايي و جيره دام کشور قرار دارند و با توجه به استانداردهاي ايمني زيستي که در روند صدور مجوز آن ها اعمال مي شود، در زمره قابل اعتمادترين محصولات کشاورزي هستند.

وی افزود: با اين حال بسيار مهم است که ضمن توجه ويژه به سازوکارهاي ايمني زيستي محصولات تراریخته در کشور و پايبندي به اجراي قوانين مربوط به آن، از جوسازي و شايعه سازي هاي رسانه اي عليه اين فناوري و ايجاد نگراني نابجا در بدنه جامعه اجتناب شود و امور مربوط به اين فناوري در فضاي بحث و تبادل نظر علمي و تخصصي مورد بررسي و تصميم سازي قرار گيرد.

دکتر اسکندر اميدي نيا، عضو هيات علمي انستيتو پاستور ايران و عضو کارگروه تخصصي ايمني زيستي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دکتر سيد الياس مرتضوي، عضو هيات علمي پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي ايران و دبير کميته گياهان تراريخته ستاد توسعه زيست فناوري و دکتر جعفر ذوالعلي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان و عضو کارگروه تخصصي ايمني زيستي سازمان حفاظت محيط زيست، سخنرانان و مدرسان اين دوره بودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.