ارتباط گرمایش جهانی با افزایش جمعیت حشرات آفت و کاهش محصول در گیاهان

مطالعه ای جدید نشان می‌دهد که با گرم شدن آب و هوا، کاهش قابل توجهی در دانه‌های غذایی مهم ازجمله برنج، ذرت و گندم، که ۴۲ درصد از کالری مصرفی انسان را تشکیل می‌دهند، دیده می‌شود؛ چرا که افزایش دما، میزان متابولیسم و جمعیت حشرات آفت را زیاد می‌کند.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از زیست فن، مطالعه ای جدید نشان می‌دهد که با گرم شدن آب و هوا، کاهش قابل توجهی در دانه‌های غذایی مهم ازجمله برنج، ذرت و گندم، که ۴۲ درصد از کالری مصرفی انسان را تشکیل می‌دهند، دیده می‌شود؛ چرا که افزایش دما، میزان متابولیسم و جمعیت حشرات آفت را زیاد می‌کند.

تا سال ۲۰۵۰، احتمالا دما در فصل رشد از آنچه که در قرن پیش بوده است، فراتر خواهد رفت. این افزایش دما ممکن است حداقل دو ویژگی در حشرات آفت را تغییر ‌دهد: اول میزان متابولیسم حشرات و دوم تعداد حشرات، که این تغییرات تاثیر قابل توجهی بر کاهش میزان محصولات زراعی خواهد گذاشت.

پروفسور اسکات مریل از دانشگاه ورمانت و از نویسندگان این مطالعه می‌گوید: “تغییرات اقلیمی، اثرات نامطلوبی بر محصولات زراعی خواهد داشت و با این تغییر، شاهد افزایش فشار حشرات آفت خواهیم بود.”

بررسی‌های انجام شده در دانشگاه ورمانت نشان داد که چگونه حشرات آفت برنج، ذرت و گندم به شرایط مختلف آب وهوایی پاسخ می‌دهند. یافته‌ها نشان می‌دهد که افزایش دمای جهانی، به علت حمله حشرات آفت، منجر به افزایش خسارت به محصولات به ویژه در مناطق معتدل می‌شود. انتظار می رود که میزان خسارت 25-10درصد با هر درجه افزایش دما افزایش یابد.

محققان توضیح می‌دهند که علت خسارت محصولات زراعی، افزایش در متابولیسم و میزان رشد جمعیت حشرات است. به دنبال گرم شدن آب و هوا، متابولیسم حشرات افزایش می‌یابد، لذا تمایل بیشتری به خوردن دارند. با توجه به رشد حداکثری جمعیت حشرات در دمای بهینه رشد آن‌ها، اگر دما بیش از اندازه سرد یا گرم شود، رشد جمعیت کاهش خواهد یافت. بنابراین خسارت به محصول در مناطق معتدل بیش‌تر و در مناطق استوایی کم‌تر خواهد بود.

پروفسور اسکات مریل اظهار داشت: “مناطق معتدل دمای بهینه رشد را دارا نیستند بنابراین اگر در این مناطق دما افزایش یابد، جمعیت‌ها سریع‌تر رشد خواهند کرد. اما در مناطق استوایی حشرات به دمای بهینه رشد خود نزدیک‌ اند و افزایش دما در واقع رشد جمعیت‌ها را کند می‌کند.”

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.