رسانه فارسی زبان خارجی و گزارشی تفرقه انگیز

اخیرا گزارشی تفرقه انگیز مبنی بر اینکه برای اولین بار محیط زیست نمایندگی حضور سازمان محیط زیست در «کنفرانس جهانی تنوع زیستی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده است، در یک رسانه فارسی زبان خارجی پخش شد که از بنیاد نادرست بود.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از کشاورزی آینده جهان، اخیرا گزارشی در یکی از رسانه های فارسی زبان خارجی پخش شد مبنی بر اینکه؛ برای اولین بار محیط زیست که دکتر کلانتری در راس آن قرار دارد، نمایندگی حضور سازمان محیط زیست در «کنفرانس جهانی تنوع زیستی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده است و این تصمیم گیری، کارشناسان ایرانی را مات و مبهوت کرده است.

این رسانه در گزارش خود چنین وانمود کرد که «این نوعی تغییر و لابی سازی در دولت روحانی است.» گزارشگر این رسانه برای اثبات درستی آنچه که ارزیابی می کند، متقاعد کردن بینندگان و البته ایجاد حیرت بیشتر در میان طرفداران محیط زیست می گوید: «رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خود چنین درخواستی داده است» و برای القاء درستی گزارش خود به اطلاعات درستی استناد می کند و ادامه می دهد: «چون 85 درصد عرصه های طبیعی و 100 درصد بانک های ژن و ذخایر توارث ژنتیک در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، لذا ضرورت دارد این وزارتخانه به عنوان مرجع ملی کنفرانس تنوع زیستی معرفی شود.»

به واقع، گزارشی فرافکنانه با ترکیبی از عناصر درست که بنیادش یعنی واگذاری برای اولین بار از سوی محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی، کاملا نادرست است، زیرا طبق ماده 11 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی، مرجعیت ملی این ایمنی زیستی به عنوان یکی از پروتکل های ذیل کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و این نمایندگی، نه برای اولین بار، بلکه سالیان متمادی است طبق قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و در بسیاری موارد دکتر قره یاضی، یکی از برجسته ترین صاحب نظران و کوشندگان خستگی ناپذیر در عرصه ایمنی زیستی، که منشا خدمات ارزشمند ملی هم در حوزه گسترش دانش ایمنی زیستی و هم ایجاد نهادهای مرتبط بوده است، در راس آن قرار داشته است. هیاتی که مرکب از صاحب نظران مطرح محیط زیست و با هدایت و نظارت دکتر بهزاد قره یاضی با اتوریته بالای جهانی در عرصه دانش مرتبط همواره جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده است.

لذا این گزارش سیاسی فرافکنانه که متاسفانه بعضی از جناح های سیاسی را هم در داخل تحت تاثیر خودخواسته قرار می دهد، از بنیاد نادرست است زیرا این قانون از پیش بوده و برای اولین بار نیست که دولت ها، اعم از روحانی یا پیش از ایشان آن را اجرا می کنند.

اینکه یک رسانه خارجی با اهدافی خاص به استناد اطلاعات نادرست قصد تفرقه افکنی در بخش های مختلف جامعه و حتی در میان مسئولان داشته باشد، جای تعجب ندارد. آنچه غم انگیز و نگران کننده است، تاثیر پذیری مسئولان از این گزارش هاست که پایه و اساس آن غلط و نتیجه گیری آنها نیز تفرقه افکنانه است.

از سوی دیگر مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی تا پیش از مصوبه اخیر هیئت وزیران در اختیار وزارت خارجه بوده است و این رسانه فارسی زبان نسبت به آن اعتراض و گلایه ای نداشته است؛ همچنین اطلاع نادرست دیگر اینکه ، اصولا” مرجعیت کنوانسیون یادشده در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست نبوده تا بتواند آن را به جهاد کشاورزی یا هر دستگاه دیگری واگذار کند.

گزارشگر در برخوردی دوگانه، نمی تواند بی طرفی را حفظ کند و زهر خود را به دکتر قره یاضی چنین می ریزد: «رسانه های ایران چنین خبر دادند که بهزاد قره یاضی نماینده ایران درکنفرانس جهانی تنوع زیستی است. شاید لابی جهانی محصولات تراریخته در این کنوانسیون یک متحد خوب را در هیات ایرانی بیابند.» و از قول مخالفان این تصمیم (به قول گزارشگر برای اولین بار)، و به نمایندگی تام الاختیار از جانب آنان می گوید: «مخالفان می گویند که واگذاری طبیعت ایران که نتیجه میلیون ها سال تکامل ژنتیکی است به متخصصان دستکاری ژنتیکی، مثل سپردن فرمان اتومبیل پر سرعت به یک نوجوان پرشور است.»

گفتنی است؛ این خبر هم صحت ندارد، زیرا در زمان برگزاری کنفرانس جهانی تنوع زیستی، به هر دلیل، دکتر قره یاضی در تهران مشغول تدریس در یکی از کلاس های خود بود!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.