دبیرخانه دائمی همایش بزرگداشت روز ملی آب، مستقر در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، دلیل انتخاب تاریخ برگزاری این همایش را توجه به مناسبت‌هایی اعلام کرده که از نیاکان باستانی ایران‌زمین به یادگار رسیده است. ۱۳ اسفند به‌عنوان نوروز آب‌ها، روزی است که ایرانیان باستان هر ساله به کنار چشمه‌ها و رودها می‌رفتند و با برپا کردن مراسم‌های خاص، عطر و گلاب در آب‌ها می‌افشاندند. برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی آب، از سال ۱۳۹۴ در دستور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران قرار گرفته و از جمله اهداف این همایش در سه سال گذشته می‌توان به مدیریت بحران آب در راستای ترمیم منابع آب، اتخاذ یک تصمیم کارآمد مبتنی بر تامل همگانی در راستای فائق آمدن به این بحران، جلب سرمایه‌های اجتماعی در نیل به اهداف طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، تمرکز بر ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، اولویت خاص بر حفظ محیط‌زیست، توجه به بازچرخانی آب در صنعت و شهرک‌های صنعتی و نیز بخش کشاورزی اشاره کرد.