رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

محصولات تراریخته آینده کشاورزی را می سازند

سیمای کشاورزی در ایران و استان فارس که یکی از استان هایی است که اشتغال آن برپایه کشاورزی است تغییر کرده که این تغییر نشات گرفته از کمبود آب است و محصولات تراریخته نقش اساسی در دگرگونی خواهند داشت.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران به نقل از ایرنا، کشاورزی آن هم با روش های سنتی که همچون میراث از کشاورزان قدیمی به نسل های بعدی این شغل انتقال می یافت دیگر نه تنها کارآمد نیست بلکه صرفه اقتصادی نیز ندارد و باید چاره ای برای بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان با توجه به افزایش قیمت تولید اندیشیده شود.

از این روست که ارقام زراعی جدید باید جای خود را به ارقام قدیمی بدهند و محصولات تراریخته ( تغییر یافته ژنتیکی) می توانند راهکاری برای بهبود شرایط اقتصادی کشاورزان و کاهنده مصرف منابع و هزینه های تولید باشند.

محصولات تراریخته محصولاتی هستند که در برابر برخی از آفات و سموم مقاوم شده اند و نیاز کمتری به کود شیمیایی نسبت به سایر بذرها دارند.

گیاه تراریخته به گیاهی گفته می‌شود که یک یا چند ژن را از گونه‌های دیگری به جز خزانه ژنتیکی آن گیاه از طریق روش‌های مدرن ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دریافت کرده باشد. 

هدف از این کار، بهبود مقاومت گیاه نسبت به برخی از آفات یا بیماری‌های گیاهی (تنش‌های زیستی)، افزایش تحمل تنش‌های غیر زنده نظیر شوری و کم‌آبی، بهبود کیفیت و بازارپسندی محصول، افزایش تولید و عملکرد گیاه، افزایش بهره‌وری در کشاورزی و در نهایت افزایش سطح سلامت جامعه از طریق کاهش مصرف انواع سموم و کودهای شیمیایی است.

امنیت پایدارغذایی با محصولات تراریخته 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس معتقد است : افزایش و بهبود تولیدات گیاهی ، بهبود ارزش غذایی ، ایجاد امنیت غذایی مناسب ، افزایش بهره وری آب و توسعه کشاورزی اقلیم محور از جمله برنامه‌هایی است که جهاد کشاورزی در حوزه تولید محصولات تراریخته دارد.

محمد مهدی قاسمی دوشنبه درهمایش تغییر سبک زندگی با مهندسی ژنتیک،  با بیان این که سهم سرانه مردم استان فارس از اراضی کشاورزی فارس 0.25 هکتار است؛ بیان کرد: با توجه به محدود بودن اراضی زیرکشت استان تولید غذای ارزان، افزایش 40 تا 45 درصدی در تولید، بهبود تغذیه، کاهش مصرف سموم و ارتقای امنیت غذایی از جمله ویژگی‌های است که کشت محصولات تراریخته به همراه خواهند داشت.

قاسمی با اشاره به سابقه تاریخی محصولات تراریخته اظهار داشت: آمریکا بیشترین سهم تولید محصولات تراریخته را به خود اختصاص داده و این محصولات بر اساس آمار در سطح زیر کشت معین نسبت به ارقام سنتی افزایش برداشت 100 برابری دارند و تاکنون 19 کشور در حال توسعه و 5 کشور صنعتی توانسته اند محصولات تراریخته تولید کنند.
او افزود: با توجه به افزایش جمعیت و نیاز ویژه به تامین غذای پایدار باید به دنبال تغییر سیمای کشاورزی و کشت محصولات مقاوم تر باشیم. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان این که محصولات نوین کاهنده مصرف سموم در کشاورزی اند؛ اضافه کرد: سازمان بهداشت جهانی( who) بیان کرده است محصولاتی که تراریخته هستند هیچ مشکلی برای مصرف انسان ندارند و غذاهایی که از این محصولات تولید می شوند هیچ مشکلی نخواهند داشت.

وی اضافه کرد: ایران از سال 1382 موظف شده است که تکنولوژی زیست فناوری را اجرا کند و اعمال سیاست‌های صحیح در این حوزه باعث ایجاد نوآوری و ایجاد اطمینان برای افرادی است که محصولات تراریخته تولید می کنند.

سند الگوی کشت فارس در حال تدوین است
رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در این همایش گفت: سنجش از راه دور و تعیین کشت دو موضوعی است که در استان در حال مطالعه و بررسی است و این تحقیقات منجر به این خواهد شد که سند الگوی کشت در استان فارس تدوین شود.

محسن عدالت اضافه کرد:ذبهینه سازی الگوی کشت در استان در حال انجام است و این موضوع منجر به این خواهد شد که کشت هرگونه گیاهی در هر منطقه از استان فارس بر اساس ضوابط و برنامه باشد و تغییر سیمای کشاورزی و استفاده بهینه از آب از جمله اهدافی است که پس از تدوین نقشه الگوی کشت در استان فارس در دسترس خواهد بود.

وی بیان کرد:فناوری های نوین کشاورزی که در جهان وجود دارند وارد کشور شده اما همچنان استفاده از این تکنولوژی ها در ایران مغفول مانده است.

عدالت معتقد است که با استفاده از تکنولوژی می توان تغییر سبک زندگی را ایجاد کرد و وقتی در تولید محصولات کشاورزی از مواد شیمیایی زیادی استفاده شود اقتصاد محصول کاهش می یابد لیکن اصلاح سبک زندگی نه تنها باعث کاهش مصرف کود شیمیایی خواهد شد بلکه افزایش اقتصاد محصول را برای بهره برداران ایجاد خواهد کرد.

وی تاکید کرد:اصلاح سبک زندگی به این علت ایجاد شده که این تصمیمات نادرستی در استفاده از تکنولوژی در کشاورزی صورت گرفته است.

به اعتقاد رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز نباید از محصولات تراریخته ترسید بلکه باید از این فناوری ها در تولید محصولات کشاورزی استفاده کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.