پنبه کاران در انتظار صدور مجوز برای کشت پنبه تراریخته

کارشناس موسسه  تحقیقات پنبه کشور گفت: نتایج حاصل از کشت آزمایشی  دو رقم پنبه تراریخته در منطقه حفاظت شده، بسیار مطلوب بوده است و هم اکنون کشاورزان پنبه کار منتظر صدور مجوز برای گسترش کشت این دو رقم پنبه هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران، مهندس سید جلال میر قاسمی، کارشناس موسسه  تحقیقات پنبه کشور گفت: کشت آزمایشی دو رقم پنبه تراریخته در منطقه حفاظت شده، بسیار به صرفه بوده است و هم اکنون کشاورزان پنبه کار منتظر صدور مجوز برای گسترش کشت این دو رقم پنبه تراریخته  هستند.

مهندس میرجلالی گفت: در سال 97 دو رقم پنبه تراریخته را به صورت مزرعه آزمایشی -در شرایط قرنطینه و حفاظت شده- در منطقه شور و قلیایی بسیار خشک کشت شد. وی افزود: در تمام مدت سیکل کاشت، داشت و برداشت این دو رقم پنبه تراریخته، از هیچ نوع سمی استفاده نکردیم و محصول بسیار خوبی برداشت کردیم.

محقق موسسه تحقیقات پنبه ادامه داد: در مزرعه دیگری با وسعت بیشتر از سی هکتار پنبه غیر تراریخته کشت کردیم. برای مزرعه پنبه غیر تراریخته مجبور به دوازده تا پونزده بار سم پاشی شدیم.

مهندس میرجلالی گفت: پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه، در مزرعه به صورت آزمایشی رهاسازی شد، یک رقم هم به صورت شاهد کنار رقم تراریخته کشت شد. وی ادامه داد: کرم غوزه به رقم شاهد غیر تراریخته آسیب و خسارت زد اما هیچ اثری روی رقم تراریخته نداشت.

کارشناس موسسه تحقیقات پنبه گفت: خیلی خوب است که بتوانیم کشت پنبه تراریخته را در کل منطقه گسترش دهیم. وی گفت: کشت پنبه تراریخته از آلودگی محیط زیست، هزینه های سمپاشی و خروج ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد.

محقق موسسه تحقیقات پنبه ادامه داد: کشت دو رقم پنبه تراریخته­ ای که به صورت آزمایشی کشت شد، بسیار به صرفه بود. حالا منتظر دستور هستیم که کشت این دو رقم را گسترش دهیم. میرجلالی اضافه کرد: از لحاظ خواص تکنولوژی الیاف نیز، کیفیت الیاف رقم های تراریخته خیلی بالاتر از ارقام غیر تراریخته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.