پیشبرد بازسازی بافت قلبی بالغین با سلولهای بنیادی

محققان راهکاری برای پیشبرد بازسازی بافت قلبی بالغین به واسطه سلول های بنیادی ارائه کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران به نقل از خبرگزاری مهر، محققان راهکاری برای پیشبرد بازسازی بافت قلبی بالغین به واسطه سلول های بنیادی ارائه کردند.

بافت قلبی آسیب دیده قادر به خود ترمیمی نیست. سلول‌های عضلات قلبی یا کاردیومیوسیت ها به اندازه کافی تکثیر نمی‌شوند که بافت مرده یا آسیب دیده را ترمیم کنند. در نتیجه اغلب افرادی که دچار حملات قلبی می‌شوند دچار نارسایی قلبی می‌شوند و مشکلات مربوط به این عارضه عوارض جانبی زیادی را برای آنها ایجاد می‌کند و حتی منجر به مرگ می‌شود.

در مطالعه‌ای جدید در انستیتو قلب تگزاس محققین به این نتیجه رسیده اند که باید راهی را برای برداشتن ترمزی که روی تکثیری کاردیومیوسیت ها وجود دارد، پیدا کرد و بدین ترتیب شرایط لازم برای درمان بیماری‌های قلبی را فراهم کرد. راهکار پیشنهادی آنها باز برنامه ریزی کاردیومیوسیت های بالغ به سلول‌هایی با وضعیت جنینی است.

پیش از این محققان نشان داده اند که مسیر Hippo با مهار فعالیت مسیر YAP تکثیر کاردیومیوسیت ها را متوقف می‌کند.

در این مطالعه، محققین مدل موشی را تولید کردند که ورژنی از YAP به نام YAP۵SA را در کاردیومیوسیت های بالغش بیان می‌کرد و در برابر اثر مهاریHippo مقاوم بود. آنها نشان دادند که با بیان YAP۵SA، می‌توان سلول‌های کاردیومیوسیت بالغ بسیار تخصص یافته را به سلول‌هایی با شرایط شبه جنینی تبدیل کرد. این سلول‌های باز برنامه ریزی شده می‌توانند تکثیر شوند و سلول‌های جدید ارتباطاتی را با کاردیومیوسیت های از پیش موجود ایجاد می‌کنند.

بازبرنامه ریزی کاردیومیوسیت ها تاکنون در جانوران زنده صورت نگرفته بود. این مطالعه نشان می‌دهد که تبدیل کردن سلول‌های بسیار تخصص یافته به سلول‌هایی با وضعیت جنینی تر از طریق دستکاری ژن‌های صحیح امکان پذیر است و همین امر امکان درمان بیماری‌های قلبی از طریق بازبرنامه ریزی کاردیومیوسیت ها را فراهم می‌کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول بنیادی، بافت قلبی آسیب دیده قادر به خود ترمیمی نیست. سلول‌های عضلات قلبی یا کاردیومیوسیت ها به اندازه کافی تکثیر نمی‌شوند که بافت مرده یا آسیب دیده را ترمیم کنند؛ در نتیجه اغلب افرادی که دچار حملات قلبی می‌شوند دچار نارسایی قلبی می‌شوند و مشکلات مربوط به این عارضه عوارض جانبی زیادی را برای آنها ایجاد می‌کند و حتی منجر به مرگ می‌شود.

در مطالعه‌ای جدید در انستیتو قلب تگزاس محققین به این نتیجه رسیده اند که باید راهی را برای برداشتن ترمزی که روی تکثیری کاردیومیوسیت ها وجود دارد، پیدا کرد و بدین ترتیب شرایط لازم برای درمان بیماری‌های قلبی را فراهم کرد. راهکار پیشنهادی آنها باز برنامه ریزی کاردیومیوسیت های بالغ به سلول‌هایی با وضعیت جنینی است.

پیش از این محققان نشان داده اند که مسیر Hippo با مهار فعالیت مسیر YAP تکثیر کاردیومیوسیت ها را متوقف می‌کند.

در این مطالعه، محققین مدل موشی را تولید کردند که ورژنی از YAP به نام YAP۵SA را در کاردیومیوسیت های بالغش بیان می‌کرد و در برابر اثر مهاریHippo مقاوم بود. آنها نشان دادند که با بیان YAP۵SA، می‌توان سلول‌های کاردیومیوسیت بالغ بسیار تخصص یافته را به سلول‌هایی با شرایط شبه جنینی تبدیل کرد. این سلول‌های باز برنامه ریزی شده می‌توانند تکثیر شوند و سلول‌های جدید ارتباطاتی را با کاردیومیوسیت های از پیش موجود ایجاد می‌کنند.

بازبرنامه ریزی کاردیومیوسیت ها تاکنون در جانوران زنده صورت نگرفته بود. این مطالعه نشان می‌دهد که تبدیل کردن سلول‌های بسیار تخصص یافته به سلول‌هایی با وضعیت جنینی تر از طریق دستکاری ژن‌های صحیح امکان پذیر است و همین امر امکان درمان بیماری‌های قلبی از طریق بازبرنامه ریزی کاردیومیوسیت ها را فراهم می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.