انجمن ایمنی زیستی اهدا می کند: جایزه ده میلیون تومانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران به نقل از انجمن ایمنی زیستی، این انجمن با هدف تحکیم ارتباط علمی از عموم علاقه مندان برای شرکت در یک مسابقه علمی دعوت کرده است.  در اطلاعیه ای که انجمن در اختیار پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران قرار داده است آمده است: اهمیت فناوری های نو استفاده از آن ها در تامین امنیت غذایی و سلامت محیط زیست اجتناب نا پذیر است. با این وصف ملاحظاتی از سوی برخی افراد و جریان ها در مورد استفاده از محصولات تراریخته ابراز شده است. با توجه به اهمیت سلامت انسان و تعهد انجمن ایمنی زیستی به تامین امنیت غذایی، سلامت انسان و محیط زیست، نظر به اینکه جستجوی علمی اعضای فرهیخته این انجمن موفق به دستیابی به هر گونه مستندی مبنی بر تاثیر منفی محصولات تراریخته نشده است؛ بدینوسیله اعلام می شود که هر کس بتواند یک مستند علمی (مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در ISI، نتیجه اجلاس تخصصی هر یک از سازمان های معتبر بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد یا گزارش رسمی دولت ها)  ارائه کند که صریحا نشان دهنده وقوع هرگونه ضرر و زیان بر سلامتی انسان باشدمبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان جایزه دریافت خواهد کرد. بدیهی است این جایزه به مستندات اینترنتی یا فاقد اعتبار علمی یا مستنداتی که نشان دهنده احتمال وقوع حادثه ای ناشناخته در آینده نامعلوم از نوعی نامعلوم باشند تعلق نخواهد گرفت.

از عموم علاقه مندان به شرکت در این مسابقه درخواست می شود مستندات خود را به ایمیل انجمن ایمنی زیستی به آدرس biosafetysociety@gmail.com  ارسال فرمایند.

انجمن ایمنی زیستی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.