جلسه دوم

درس خارج فقه مهندسی ژنتیک: استاد رشاد_جلسه دوم

عرصه های مختلفی که زیست فناوری در آنجا به کار می رود و ان بسترهای بحث های فقهی می شود

شناخت ماهیت زیست فناوری، ابعاد و اقسام آن

 نکته اول: “الامر الأول: التعرف علی العنوان و التراکیب المفتاحیه للمبحث” “التکنولوجیه الحیویه” عنوان شایع تری است که برای بحث راجع به این مسئله مهم انتخاب کرده ایم. ولی این ترکیب، معادل ها و برابرنهاد های دیگری هم در زبان عربی و در زبان های دیگر دارد. در واقع، گاه از “التکنولوجیه الحیویه” به “الهندسه الوراثیه” و ” التقانة الحيوية” یا «التقَنيّة الحيوية» تعبیرمیکنند. واژه”تکنولوجی” را در زبان عربی تغییر دادند و “التقانه” یا التقَنيّه را ساخته اند.. یعنی لفظ انگلیسی تکنولوژی را، تعریب کرده اند و “التقنیه” یا التقانة تلفظ می‌کنند. گاه ازهمین عنوان به “بیوتکنولوجی”.گاه “بایوتکنولوجی” نیز تعبیر می شود. که البته این کلمه دوم به اصطلاح و لفظ فرانسوی نزدیکتر است.گاهی گویی ترخیم می کنند می گویند: “بیوتک” biotechدرفارسی هم گاهی اهل فن از این واژه استفاده می کنند. در انگلیسی هم تعبیر بیوتکنولوژی Biotechnology رایج است.درفارسی هم فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای این عنوان، واژۀ زیبای “زیست فناوری” را جعل کرده است. اینها واژه های معادل و مرادفی است که برای عنوان بحث ما یعنی “التکنولوجیه الحیویه” شایع است و به کار می رود.

متن کامل را از اینجا دریافت نمایید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.