افسانه کشاورزی ارگانیک

اگرچه بسیاری از مردم به برتری کشاورزی ارگانیک به هر شکلی اطمینان دارند، جنبه های منفی بسیار زیادی در این نوع کشاورزی وجود دارد. بهره وری یا میزان تولید محصول در کشاورزی ارگانیک نسبت به کشاورزی سنتی پایین تر است. در نتیجه، این نوع کشاورزی، برای افزایش بهره وری، ما را به سمتی هدایت می کند که از زمین های غیر زراعی، حتی زمین های مربوط به حیات وحش استفاده کنیم و این زمین ها را تبدیل به زمین های زراعی کنیم که امر تاثیر منفی بر محیط زیست و پایداری محیط زیست دارد. عدم استفاده از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات الزاماً منجر به تولید محصول ارگانیک و غذای سالم نمی شود.

متن کامل مقاله را از اینجا دریافت کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.