هم اندیشی در اجرای برنامه های ستاد توسعه زیست فناوری

دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس اتحادیه انجمن علوم کشاورزی با انتقاد نسبت به برنامه های امنیتی غذایی ستاد توسعه زیست فناوری گفت: عدم حضور اتحادیه انجمن علوم کشاورزی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی در تدوین بسته های امنیت غذایی ستاد توسعه زیست فناوری یک مشکل است. چرا هیچ یک از این افراد حوزه کشاورزی در تهیه این بسته ها حضور نداشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران به نقل از خبرگزاری مهر، وبینار گزارش اقدامات و برنامه‌های ستاد توسعه زیست فناوری در سال ۱۳۹۹ امروز با هدف هم افزایی و هم اندیشی در اجرای برنامه‌های زیست فناوری با حضور دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری برگزار شد.

در این وبینار، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و روسای کارگروه های این ستاد برنامه ها و اقدامات خود در حوزه های سلامت، محیط زیست و امنیت غذایی را مطرح کردند و برخی فعالان عرصه کشاورزی و بیوتکنولوژی نظرات خود در خصوص برنامه ستاد را مطرح کردند.

در بخشی از این وبینار دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس اتحادیه انجمن علوم کشاورزی با انتقاد نسبت به برنامه های امنیتی غذایی ستاد توسعه زیست فناوری گفت: عدم حضور اتحادیه انجمن علوم کشاورزی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی در تدوین بسته های امنیت غذایی ستاد توسعه زیست فناوری یک مشکل است. چرا هیچ یک از این افراد حوزه کشاورزی در تهیه این بسته ها حضور نداشته است.

همچنین دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی گفت: در حوزه زیست فناوری ۵۰ درصد تولیدات داخل و ۵۰ درصد واردات نقش دارند؛ اما آیا ستاد توسعه زیست فناوری برنامه هایی برای جلوگیری از واردات محصولات بیوتکنولوژی دارد؟! 

خوش خلق سیما با بیان اینکه باید از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان در تولید محصولات بیوتکنولوژی حمایت شود، گفت: ستاد توسعه زیست فناوری چه برنامه هایی در زمینه تولید محصولات ژنتیک دارد.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه بیوتکنولوژی، تنها پژوهشگاه حوزه کشاورزی است که باید در خیلی از زمینه ها فعالیت کند، گفت: کمیته های پژوهش و فناوری ستاد توسعه زیست فناوری باید طوری دانشگاه ها را سوق بدهند که کمیته های جدید ایجاد شود. با به عنوان تنها پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی می توانیم در بسیاری از زمینه ها نقش آفرینی کنیم. این پژوهشگاه پروژه آنزیم را با حمایت های ستاد توسعه زیست فناوری به خوبی پیش می برد و این ظرفیت در حوزه های دیگر نیز وجود دارد.

از سوی دیگر دکتر محمدعلی ملبوبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نیز انتقادهایی مبنی بر عدم حضور در برخی کارگروه های ستاد زیست فناوری داشت و افزود: فعالیت ما در زمینه امنیت غذایی محدود به چند کارشناس شده که این فرصت ها را می سوزاند؛ اکنون وضعیت درستی در امنیت غذایی نداریم که این دلیلی جز فرار کردن از مسئله یا نپرداختن به مسئله ندارد.

دکتر مصطفی قانعی نیز در پاسخ به این انتقادات گفت: تمام بسته هایی که در خصوص امنیت غذایی در ستاد توسعه زیست فناوری تهیه شده با هماهنگی و مشورت جهاد کشاورزی و با حضور وزیر بوده است. این بسته های حمایتی چندین ماه در سایت ستاد توسعه زیست فناوری قرار گرفته و هر فردی می توانسته  این اطلاعات را از این بسته ها کسب کند.

وی افزود: روشن سازی مسائل حوزه امنیت غذایی جز وظایف ما است که به آن می پردازیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.