دکتر مطهره محسن پور

پژوهشگر (استادیار پژوهشی) که دارای سابقه تحقیقاتی در زمینه جداسازی و کلون‌سازی ژن‌ها و طراحی و ساخت سازه‌های ژنی مختلف بیانی و مناسب برای انتقال ژن به روش‌های مختلف به گیاه و نیز ویرایش ژنومی و آنالیزهای مولکولی مرتبط با گیاهان تراریخته بوده  و عهده‌دار مسئولیت‌های بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی‌زیستی و دبیر کمیته تخصصی انتقال ژن پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از سال 94 هستند.

مجری، همکار و مشاور در طرح‌ها و پروژه‌هایی تحقیقاتی:

 • انتقال ترکیبی ژن‌های کاندید تغییردهنده معماری ساختار ریشه برنج به منظور تحمل خشکی
 • ویرایش ژنومی به منظور تولید گلرنگ با اولئیک اسید بالا
 • ساخت ناقل های مناسب بیان پلاستیدی حاوی ژن های BADH و گروه ژنی PHB (تولید کننده پلاستیک زیست تجزیه پذیر) و انتقال آنها به کلروپلاست توتون مهندسی ژنتیک جلبک به منظور افزایش لیپید
 • تولید برنج تراریخته متحمل به علف‌کش با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب در کشت برنج
 • انتقال ژن مقاومت به علف کش سویا
 • تولید گیاه ذرت تراریخته مقاوم به علف کش
 • تولید گیاهان تراریخت نخود مقاوم به علف‌کش های رانداپ و فسفیت
 • تولید اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباعی (اومگا 3) در گلرنگ
 • تغییر مسیر بیوشیمیایی آنتوسیانینها در دو رقم تجاری گل ژربرا به منظور القا تولید دلفینیدین
 • جداسازی ژن PR1 از ژنوم گیاهی و کلون سازی آن به همراه دیگر ژنهای کد کننده پروتئین های ضد قارچی (کیتیناز و گلوکوناز)
 • بررسی زیست سنجی و مولکولی پنبه های تراریخته حاوی دو ژن ضد قارچی کیتیناز و گلوکاناز با منشا گیاهی
 • مهندسی ژنتیک جلبک به منظور افزایش لیپید

رزومه کامل را از اینجا دریافت کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.