مقاله_بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران درمورد کاربرد گیاهان تراریخته

دکتر امیر نعیمی، دکتر غلامرضا پزشکی راد و دکتر بهزاد قره یاضی_ 1388

 در این قسمت از مرور مقلات مربوط به محصولات تراریخته، به معرفی مقاله “بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران درمورد کاربرد گیاهان تراریخته” تهیه شده توسط  دکتر امیر نعیمی، دکتر غلامرضا پزشکی راد(گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر بهزاد قره یاضی( گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج)

هدف این تحقیق بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته بود . این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی همبستگی است .براساس ضریب همبستگی اسپیرمن، بین جنبه های زیست محیطی، اقتصادی اجتماعی و سلامتی بهداشتی تولید گیاهان تراریخته با نگرش متخصصان همبستگی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد مشاهده شد . نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای زیست محیطی و سلامتی بهداشتی به 43 درصد از تغییرات در میزان نگرش متخصصان را تبیین میکنند.

علاقه مندان می توانند فایل کامل مقاله را از اینجا دانلود کنند.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.