یافته های تازه پژوهشگران وزارت بهداشت در یکی از نشریات گروه نیچر: سلامتی برنج تراریخته ایرانی!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی ایران، در مطالعه ای که دکتر بهادر حاج محمدی و همکاران به تازگی انجام داده و نتایج آن را در مجله scientific reports از گروه نشریات نیچر به چاپ رسانده اند، سلامتی و ایمنی برنج تراریخته بار دیگر به اثبات رسید.
در این مقاله نتیجه گیری شده است که تفاوتی میان تغذیه با برنج ترایخته Bt در موش های آزمایشگاهی نژاد Sprague–Dawley با موش هایی که تغذیه غیرترایخته داشته اند وجود ندارد. در ادامه چکیده مقاله بصورت فارسی آمده است.

چکیده
برنج یکی از مهمترین محصولات اصلی غذایی محسوب می شود. برنج ترایخته Btحامل ژن cry1Ab که باعث ایجاد مقاومت در برابر حشرات می شود. در این مطالعه، سلامت برنج ترایخته حاوی ژن cry1Ab بر روی موش های نژاد Sprague–Dawley به مدت 90 روز مورد ارزیابی قرار گرفت.120 موش از هر دو جنس (ماده و نر) با سه رژیم غذایی متفاوت شامل 50% برنج ترایختهBt و غذای استاندارد، در هر گروه 40 موش (20 ماده، 20 نر) قرارداده شد. ارزیابی های کلینیکی شامل: وزن بدن و مصرف غذا اندازه گیری شد و سپس تست های کلینیکی شامل: هماتولوژی، پارامترهای سرم خون،تیروئید، آنالیز ادرار و میزان هورمون های جنسی.

نتایج نشان داد: میانگین هفتگی تغذیه تفاوت معنی داری میان گروه های مورد آزمایش نداشت. هم چنین، تست بیوشیمی خون، پارامترهای هماتولوژیکال، آنالیز اوره و سطح هورمون ها تفاوتی میان گروه های مورد مطالعه نداشت.
در حالیکه، میزان آنزیم الانین امینوترانسفراز در هر دو جنس نر و ماده در گروهی که با برنج ترایخته تغذیه شده بودند، کاهش یافت.
هیچ تغییرات هیستوپاتولوژیکی در این گروه ها مشاهده نشد.
در خاتمه، می توان نتیجه گیری کرد، تغذیه موش Sprague–Dawley با برنج تراریخته هیچ تاثیر نامطلوب آشکاری ندارد.

مقاله کامل را از اینجا دانلود کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.