تغییر زمان برگزاری هفدهمين كنگره ملي و سومين كنگره بين المللي زراعت و اصلاح نباتات ايران

 اطلاعیه انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

در شرايطي كه در بين تك تك افراد جامعه از هر قشر و دسته¬اي يك نگراني مشترك و بسيار دلخراش، پيوندي مرگ¬آور برقرار كرده و هر لحظه جان¬هاي از دست رفته روح و روان بازماندگان را بدرد مي¬آورد، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران برخود واجب مي¬داند كه جايگاه علم و دانش را حرمت بدارد و به پاس وظايف استادان، دانشجويان و متخصصان و تاكيد بر وظيفه شناسي و قدر داني از كادر درمان، برگزاري هفدهمين كنگره ملي و سومين كنگره بين المللي زراعت و اصلاح نباتات ايران را باميد روزهاي بهتر و برگزاري علمي موثرتر به تاريخ 5 تا 7 بهمن 1400 منتقل نمايد. باميد آنكه در آن زمان با شرايط مناسب تر و آرامش خاطر بيشتري جمع علمي دانشجويان، استادان و متخصصان اين رشته را داشته باشيم.

انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.