ایران در مهندسی ژنتیک کشاورزی از زیر ساخت‌های قوی‌تری در منطقه برخوردار است

دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران، که هم اکنون برای تدریس روش‌های آنالیز احتمال خطر در یک کارگاه منطقه‌ای در کویت به سر می‌برد با مقایسه کشورهای منطقه از نظر توانمندی علمی، نیروی انسانی و زیر ساخت‌های کشور گفت: “اگرچه کشورهای مصر و بورکینافاسو تنها کشورهای منطقه هستند که محصولات تراریخته را به تولید انبوه رسانده‌اند و علاوه بر بهره‌برداری اقتصادی محصولاتی سالم و محیط زیست دوستانه‌تری را که دارای بقایای سموم کمتری هم هستند….

دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران، که هم اکنون برای تدریس روش‌های آنالیز احتمال خطر در یک کارگاه منطقه‌ای در کویت به سر می‌برد با مقایسه کشورهای منطقه از نظر توانمندی علمی، نیروی انسانی و زیر ساخت‌های کشور گفت: “اگرچه کشورهای مصر و بورکینافاسو تنها کشورهای منطقه هستند که محصولات تراریخته را به تولید انبوه رسانده‌اند و علاوه بر بهره‌برداری اقتصادی محصولاتی سالم و محیط زیست دوستانه‌تری را که دارای بقایای سموم کمتری هم هستند در اختیار مردم خود قرار می‌دهند ولی این دو کشور محصولات کمپانی آمریکایی مونسانتو را عرضه می‌کنند و نقش کمی در انتقال ژن به واریته های بومی خود داشته‌اند، اما پژوهشگران ایرانی قادرند بدون حمایت نیروهای خارجی و حتی با وجود مشکلاتی که تحریم های بین‌المللی برای آن‌ها ایجاد کرده است محصولات تراریخته را تولید و پس از انجام آنالیز احتمال خطر با استفاده از روش‌های علمی به تولید انبوه برسانند.” 

رئیس مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران در مصاحبه‌ای اختصاصی با ایسنا تاکید کرد که این زیرساخت‌ها در سال‌های پیش از سال 1384 ایجاد شده است. وی مدعی شد بیوتکنولوژی در کشور ما هم اکنون از ضعف مفرط مدیریت رنج می‌برد. وی تاکید کرد که “بیش از این قادر به آبروداری در مجامع علمی نخواهم بود چون برخی از مسئولین به دروغ از ممنوعیت قانونی کشت برنج تراریخته در مجامع علمی سخن می‌گویند که هیچ گونه مبنایی ندارد و موجب خواهد شد ایران دیر یا زود از نظر پایبندی به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا مورد سوال قرار گیرد”. گفتنی است ایران در سال 1386 کرسی خود را در کمیته پایبندی این پروتکل از دست داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.