ورود هیئت ایرانی به پنجمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در ژاپن

دقایقی پیش نمایندگان دولت ایران بدون حضور رئیس و یا اعضای دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی با حضور سه نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی با یک روز تاخیر وارد محل برگزاری اجلاس در ناگویای ژاپن شد.

 
دقایقی پیش نمایندگان دولت ایران بدون حضور رئیس و یا اعضای دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی با حضور سه نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی با یک روز تاخیر وارد محل برگزاری اجلاس در ناگویای ژاپن شد. اعضای این هیئت تا لحظه مخابره خبر (صبح روز سه شنبه 12 اکتبر) عبارتند از: دکتر محمد علی کمالی (معاون پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی)، دکتر مجتبی خیام نکویی (رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی) و دکتر محمدرضا صالحی جوزانی (رئیس بخش ریزسازواره ها و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی). یادآور می شود هیئتی مرکب از روسای انجمن های علمی ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی از دو روز قبل در محل اجلاس حاضر و در مذاکرات شرکت فعال داشته اند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.