ورود هیئت ایرانی به پنجمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در ژاپن

دقایقی پیش نمایندگان دولت ایران وارد محل برگزاری پنجمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی در ناگویای ژاپن شد…

 
دقایقی پیش نمایندگان دولت ایران وارد محل برگزاری پنجمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی در ناگویای ژاپن شد. اعضای این هیئت تا لحظه مخابره خبر (صبح روز سه شنبه 12 اکتبر) عبارتند از: دکتر محمد علی کمالی (معاون پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی)، دکتر مجتبی خیام نکویی (رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی) و دکتر محمدرضا صالحی جوزانی (رئیس بخش ریزسازواره ها و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی). یادآور می شود هیئتی مرکب از روسای انجمن های علمی ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی از دو روز قبل در محل اجلاس حاضر و در مذاکرات شرکت فعال داشته اند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.