پیشنهاد ایران برای تاسیس شبکه آزمایشگاه‌های رفرنس برای تبادل اطلاعات در پنجمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا پذیرفته شد.

دکتر محمد علی کمالی معاون پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی که در هیئتی از سوی جمهوری اسلامی ایران در پنجمین اجلاس متعاهدین پرو تکل کارتاهنا شرکت کرده بود، در جلسه اختتامیه این اجلاس با تاکید بر پیشنهادی که هیئت ایرانی روز گذشته ارائه داده بود پیشنهاد کرد تا “از کشورها درخواست شود تا آزمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی را برای همکاری و ایجاد شبکه الکترونیک در مورد شناسایی موجودات زنده تراریخته و تبادل تجارب معرفی کنند”.

دکتر محمد علی کمالی معاون پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی که در راس هیئتی از سوی جمهوری اسلامی ایران در پنجمین اجلاس متعاهدین پرو تکل کارتاهنا شرکت کرده بود، در جلسه اختتامیه این اجلاس با تاکید بر پیشنهادی که هیئت ایرانی روز گذشته ارائه داده بود پیشنهاد کرد تا “از کشورها درخواست شود تا آزمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی را برای همکاری و ایجاد شبکه الکترونیک در مورد شناسایی موجودات زنده تراریخته و تبادل تجارب معرفی کنند”. این پیشنهاد با اصلاحاتی که از سوی اتحادیه اروپایی ارائه شد به این شرح تصویب شد: از کشورها دعوت می‌شود آزمایشگاه‌های رفرنس خود را برای تشکیل شبکه آزمایشگاه‌‌ها با استفاده از مکانیزم اتاق تهاتر ایمنی زیستی معرفی نمایند. در اجلاس تصریح شد که این پیشنهاد نباید متضمن هزینه‌ای برای پروتکل باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.