تولید نوعي برنج شبيه ذرت در ايالت هنان چین

ترجمه مهندس آرزو متقي
عضو انجمن ايمني زيستي
اخیرا بیش از 30 پژوهشگر از آکادمی علوم کشاورزی چین، آکادمی علوم کشاورزی هنان، دپارتمان علوم و فناوری و دپارتمان کشاورزی ایالت هنان و بسیاری دیگر از سازمان‌های مربوطه از تولید نوعی برنج با بازده هر بوته 250 گرم دانه (در مزرعه آزمایشی Henan Fengyuan Seed Company در زیان زیانگ), بسیار مشعوف شدند.


ترجمه مهندس آرزو متقي
عضو انجمن ايمني زيستي
اخیرا بیش از 30 پژوهشگر از آکادمی علوم کشاورزی چین، آکادمی علوم کشاورزی هنان، دپارتمان علوم و فناوری و دپارتمان کشاورزی ایالت هنان و بسیاری دیگر از سازمانهای مربوطه از تولید نوعی برنج با بازده هر بوته 250 گرم دانه (در مزرعه آزمایشی Henan Fengyuan Seed Company در زیان زیانگ), بسیار مشعوف شدند.
از طرف کشاورزان این گیاه "برنج-ذرت" نامیده میشود چراکه همانند ذرت بیش از 2 متر ارتفاع دارد، دارای برگهای بلند و عریض، ریشههای هوایی متراکم، خوشههای فشرده و سفت و دانههای بزرگ و حجیم است.
از دیگر صفات این لاین جدید برنج که در مرکز تحقیقات فنی اصلاح نباتات مولکولی (که توسط دانشکده علوم طبیعی دانشگاه هنان و شرکت بذر فنگی یوان هنان توليد شده)، تولید شده میتوان به مقاومت در مقابل آفات و بیماریها و بازده بالای محصول اشاره کرد.
در این مرکز قسمتی از دی.ان.اي ذرت از طریق القای درون شيشهاي سلولهای ژرم پلاسم به برنج منتقل شده است. با استفاده از این تکنیک لاينهایی ایجاد شدهاند که مقاومت و بازده آنها نسبت به برنج معمولی افزایش یافته است. واریتهای که بیشترین مقاومت و بازده را در بین واریتههای تولید شده داشت با عنوان ”برنج-ذرت" انتخاب و معرفی شد.
به گفته جی شنگ دونگ، یکی از اساتید دانشکده علوم طبیعی دانشگاه هنان، ظرف 3-2 سال آینده واریتهای از این "برنج-ذرت" تولید خواهد شد که بازده آن 12750 کیلوگرم در هکتار خواهد بود.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.