کشف ژنی که ما را به سوی غذاهای سالم‌تر و سوخت زیستی بهتر رهنمون خواهد کرد

به گزارش ساینس دیلی، دانشمندان دانشگاه پوردو، آخرین ژن ناشناخته مسئول سنتز اسید آمینه فنیل آلانین را کشف کردند. با این کشف می‌‌توان از طریق کنترل این اسید آمینه، امکان افزایش ارزش تغذیه‌‌ای مواد غذایی و کیفیت مواد خام لازم در صنعت سوخت‌های زیستی را فراهم آورد.
ترجمه: آرزو متقي

ترجمه: آرزو متقي
به گزارش ساینس دیلی، دانشمندان دانشگاه پوردو، آخرین ژن ناشناخته مسئول سنتز اسید آمینه فنیل آلانین را کشف کردند. با این کشف می‌‌توان از طریق کنترل این اسید آمینه، امکان افزایش ارزش تغذیه‌‌ای مواد غذایی و کیفیت مواد خام لازم در صنعت سوخت‌های زیستی را فراهم آورد.
ناتالیا دوداریوا، استاد شناخته شده علم باغبانی و هیروشی مائیدا، محقق فوق دکترا در آزمایشگاه خانم دوداریوا، عنوان کردند که ژن کشف شده یکی از 10 ژن مسئول سنتز فنیل آلانین در گیاهان است. با شناخت چگونگی سنتز این اسید آمینه می‌توان بر حسب نیاز راهبرد تولید را افزایش و یا کاهش داد.  اسید آمینه فنیل آلانین یکی از مهمترین اسیدآمینه‌ها در سنتز پروتئین گیاهی است. این اسید آمینه در تولید بوی گل، آنتی اکسیدان‌ها و لیگنین، ترکیبات اصلی موجود در دیواره سلولی گیاهان که مسئول راست ایستادن گیاه است و به عنوان یک حامل در تولید اتانل سلولزی نيز نقش دارد. این اسید آمینه یکی از معدود اسیدآمینه‌های ضروري است که در بدن جانور و انسان تولید نمی‌شود و برای تامین آن ملزم به استفاده از گیاهان هستیم.
به گفته مائیده، اگر بخواهیم میزان لیگنین در یکی از بافت‌های گیاه کم شود باید جلوی تولید این اسید آمینه را بگیریم. کاهش تولید فنیل آلانین، کاهش لیگنین را به همراه دارد و کاهش لیگنین، هضم پذیری مواد سلولزی در تولید اتانل را بالا می‌برد. در مقابل٬ افزایش تولید فنیل آلانین در برخی موارد می‌تواند منجر به افزایش کیفیت تغذیه‌ای برخی از مواد شود.
این دو محقق با استفاده از آنالیز بيان همزمان٬  ژن آمینو ترانسفراز پرفنات را پیدا کردند. آن‌ها با کنترل بیان 9 ژن شناخته شده درگیر در تولید فنیل آلانین در گیاه آرابیدوپسیس به ردیابی سایر ژن‌های فعال شده در این فرایند پرداختند. همتای این ژن در گیاه پتونیا نیز مشاهده شد. همچنین به عقیده این دو پژوهشگر، الگوی بیان این ژن با سایر ژن‌های درگیر در تولید فنیل آلانین و ترکیبات فرار بو در گل‌ها منطبق است.
این دو برای آزمون صحت یافته‌های خود از باکتری اشرشیا کلی استفاده کردند. آن‌ها پروتئینی که توسط این ژن تولید می‌شد را ردیابی کردند و در نهايت فعالیت آنزیم مربوطه را مشاهده کردند. همچنین با کاهش بیان این ژن در گل پتونیا، کاهش تولید فنیل آلانین و در نتيجه کاهش بوی گل مشاهده شد. به گفته دوداریا، چه از لحاظ مشاهدات ژنتیک و چه مشاهدات بیوشیمیایی نقش این ژن در سنتز فنیل آلانین به اثبات رسیده است. دوداریا در طرح تحقیقاتی بعدی خود قصد دارد با افزایش بوی گل‌ها از طریق افزایش سنتز فنیل آلانین، کنش متقابل حشرات و گل‌ها را مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های این دو پوهشگر در نسخه الکترونیک ژورنال Nature Chemical Biology. به چاپ رسیده است.
 
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.