انجمن‌هاي علمي: حذف نخبگان و متخصصان مهندسي ژنتيك كشور را برنمي‌تابيم

برگزاري جلسه مشترك رئيس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي و رئيسان 4 انجمن علمي كشور.
پيرو برگزاري اجلاس مشترك 4 انجمن علمي كشور در مورد بررسي آئين‌نامه قانون ملي ايمني زيستي كشور٬ عصر امروز جلسه‌اي بين روساي انجمن‌هاي ياد شده و رئيس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي برگزار خواهد شد تا ضمن اعلام موارد مغاير با قانون در پيش نويس آئين نامه٬ در مورد اشكالات متعدد فني موجود در اين پيش نويس نيز به وي تذكر داده شود.

پيرو برگزاري اجلاس مشترك 4 انجمن علمي كشور در مورد بررسي آئين‌نامه قانون ملي ايمني زيستي كشور٬ عصر امروز جلسه‌اي بين روساي انجمن‌هاي ياد شده و رئيس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي برگزار خواهد شد تا ضمن اعلام موارد مغاير با قانون در پيش نويس آئين نامه٬ در مورد اشكالات متعدد فني موجود در اين پيش نويس نيز به وي تذكر داده شود. انجمن‌هاي علمي به ويژه به حذف نمايندگان اين انجمن‌ها در مراحل تدوين پيش نويس٬ بسط فراقانوني شمول قانون و تعاريف غلط و غير علمي ارائه شده٬ بازدارندگي كامل در مورد پژوهش‌هاي مربوط به مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي جديد٬ سرگرداني متقاضيان توليد محصولات تراريخته در صورت تصويب آئين نامه و غير قابل اجرا بودن آن معترض هستند. مركز اطلاعات بيوتكنولوژي ايران اطلاع رساني در مورد نتايج اين جلسه و پيشرفت تدوين ائين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي ادامه خواهد داد.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.