برگزاری 4 نشست کمیسیون انجمن های علمی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

در دومین روز از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وزارت علوم 4 نشست کمیسیون انجمن های علمی در مصلی تهران برگزار شد.
به گزارش ستاد خبری هفته پژوهش و فناوری، در این نشست ها موضوعات تاثیر انجمن های علمی و توسعه روابط بین الملل از دیدگاه علوم انسانی، تاثیر انجمن های علمی در روابط بین الملل از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، انجمن های علمی در عرصه بین الملل و نقش آن ها در ترویج زبان و ادب فارسی و انجمن های علمی و نقش آن ها در حوزه بین الملل بررسی قرار گرفت.

در دومین روز از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وزارت علوم 4 نشست کمیسیون انجمن های علمی در مصلی تهران برگزار شد.
به گزارش ستاد خبری هفته پژوهش و فناوری، در این نشست ها موضوعات تاثیر انجمن های علمی و توسعه روابط بین الملل از دیدگاه علوم انسانی، تاثیر انجمن های علمی در روابط بین الملل از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، انجمن های علمی در عرصه بین الملل و نقش آن ها در ترویج زبان و ادب فارسی و انجمن های علمی و نقش آن ها در حوزه بین الملل بررسی قرار گرفت.
دکتر بهزاد قره یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی و مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران یکی از سخنرانان نشست "تاثیر انجمن های علمی در روابط بین الملل" بود. وی با تشریح فعالیت های بین المللی این انجمن در طی سال جاری مدعی شد که این سطح از فعالیت های بین المللی در نوبه خود رکوردی تاریخی است که به همت تک تک اعضای این انجمن میسر شده است. از جمله فعالیت های اساسی انجمن ایمنی زیستی تاثیر گذاری موثر بر روند تدوین مقررات بین المللی در حوزه ایمنی زیستی در جهان در راستای منافع ملی ایران بوده است. متاسفانه طی ٥ سال گذشته برخی از مقررات بین المللی مانند پروتکل الحاقی به پروتکل ایمنی زیستی تصویب شده است بدون اینکه در بیشترجلسات مربوطه نمایندگانی از جانب دولت ایران شرکت کرده باشد. اما نمایندگان انجمن ایمنی زیستی تلاش کرده اند جای خالی این نمایندگان دولتی را بر اساس توانمندی و ظرفیت خود پر کنند. همکاری با انجمن بین المللی ایمنی زیستی و دانشگاه های ژاپن و مالزی؛ برگزاری کارگاه های بین المللی در خارج از ایران و مشارکت در توانمند سازی ایمنی زیستی برای سایر کشورها از جمله فعالیت های بین المللی انجمن ایمنی زیستی ایران طی یک سال گذشته است
وی با تاکید بر اینکه حضور دانشمندان ایران زمین در عرصه فعالیت های علمی بین المللی موجب زدایش تصویر ابهام آلودی می شود که از ایرانیان ساخته و پرداخته شده است و فی نفسه موجب تقویت امنیت ملی است بر اهمیت و ضرورت تبادل بین المللی دانشمندان و حضور پژوهشگران عضو انجمن های علمی در عرصه های علمی بین المللی تاكيد كرده و افزود: متاسفانه برخی از مدیران میانی در خلاف جهت آب شنا کرده و با انگیزه های حسادتْ؛ رقابت؛ دشمنی یا هر انگیزه خصلتی دیگری مانع از توسعه روابط علمی اعضا انجمن ها حتی با استفاده از مرخصی استحقاقی می شوند و نمونه هایی وجود دارد که این مدیران میانی برخي از اعضاي انجمن ها را به دلیل همین فعالیت های بین المللی که توسعه آن خواسته نظام و وزرت علوم است به محاکمه کشیده شده و حقوق آنان را کسر كرده اند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.