بعدا باهم صحبت می‌کنیم!

در حاشیه این اجلاس روسای انجمن‌های علمی به دکتر صنعتی (تهیه کننده پیش نویس پروژه توانمد سازی ایمنی زیستی) اعتراض کردند که در حالی که وی در گذشته خودش عضو هیئت مدیره انجمن‌های علمی و حتی در دوره‌ای رئیس انجمن بیوتکنولوژی بوده چگونه به خود اجازه داده است که در طی سه سال گذشته با پنهان کاری مطلق و عدم شفافیت و عدم اطلاع رسانی به انجمن‌های علمی و متخصصین پیش کسوت نسبت به تدوین پیش نویس پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی که به منظور اجرایی کردن چهارچوب ایمنی زیستی کشور تهیه شده است اقدام کند.

در حاشیه این اجلاس روسای انجمن‌های علمی به دکتر صنعتی (تهیه کننده پیش نویس پروژه توانمد سازی ایمنی زیستی) اعتراض کردند که در حالی که وی در گذشته خودش عضو هیئت مدیره انجمن‌های علمی و حتی در دوره‌ای رئیس انجمن بیوتکنولوژی بوده چگونه به خود اجازه داده است که در طی سه سال گذشته با پنهان کاری مطلق و عدم شفافیت و عدم اطلاع رسانی به انجمن‌های علمی و متخصصین پیش کسوت نسبت به تدوین پیش نویس پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی که به منظور اجرایی کردن چهارچوب ایمنی زیستی کشور تهیه شده است اقدام کند. نقش انجمن‌های علمی که حتی در قانون ایمنی زیستی بر آن تاکید شده چیست و وی درکجای این پروژه استفاده از دیدگاه‌های تخصصی آنها را لحاظ کرده است؟ تنها پاسخ دکتر صنعتی رئیس سابق پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی این بود که: "بعدا باهم صحبت می‌کنیم".!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.