استمرار تمرد وزارت امور خارجه/انفعال وزارت جهاد کشاورزی به عنوان کانون ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

در حالی که بر اساس سه مصوبه هیئت وزیران وزارت امور خارجه موظف به انتقال کانون ملی (فوکال پوینت) ایمنی زیستی به وزارت جهاد کشاورزی (یا سازمان حفاظت محیط زیست) شده است، و در حالی ….

در حالی که بر اساس سه مصوبه هیئت وزیران وزارت امور خارجه موظف به انتقال کانون ملی (فوکال پوینت) ایمنی زیستی به وزارت جهاد کشاورزی (یا سازمان حفاظت محیط زیست) شده است، و در حالی که بر اساس قانون ملی ایمنی زیستی مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان کانون ملی ایمنی زیستی تعیین شده است و در نتیجه هم دولت و هم مجلس بر خلع ید از وزارت امور خارجه و منع مداخله این وزارتخانه در موضوع حساس ایمنی زیستی اشتراک نظر وجود دارد، استمرار تمرد وزارتخارجه و قانون شکنی از سوی این وزارتخانه و عدم اجرای دستور رئیس جمهور (مصوبه هیئت وزیران) و معرفی فردی از وزارت خارجه به عنوان مرجع ملی ایمنی زیستی به دبیرخانه پروتکل ایمنی زیستی در کانادا مورد سوال و اعتراض واقع شد. مسئولین دبیرخانه شورای ملی ایمنتی زیستی و سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش و مکاتبه با وزارتخارجه برای واگذاری فوکال پوینت به وزارت جهاد کشاورزی خبر دادند. انفعال سوال برانگیز وزارت جهاد کشاورزی در این مورد نیز مورد اعتراض واقع شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.