بیش از 92 درصد پنبه زیر کشت پاکستان تراریخته است

دکتر یوسف ظفر با اعلام این مطلب در کارگاه بین‌المللی بیوتکنولوژی برای توسعه اقتصادی افزود: “در سال جاری این رقم به 100 درصد خواهد رسید. این امر نشان می‌دهد که در پاکستان همه طرفدار محصولات تراریخته هستند.”

دکتر یوسف ظفر با اعلام این مطلب در کارگاه بین‌المللی بیوتکنولوژی برای توسعه اقتصادی افزود: "در سال جاری این رقم به 100 درصد خواهد رسید. این امر نشان می‌دهد که در پاکستان همه طرفدار محصولات تراریخته هستند."
گفتنی است بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی ISAAA نام پاکستان و ایران در فهرست کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته نیست. این موضوع نشان می‌دهد که سطح زیر کشت محصولات تراریخته در سراسر جهان بسیار بیتشر از اعلام رسمی آن است. علت عدم اعلام دولت پاکستان موضوع مالکیت فکری است. پنبه مقاوم به آفات تولید شده در پاکستان از تلاقی پنبه های محلی با رخداد MON 531 بدست آمده است. بنابراین دولت پاکستان درصورت اعلام رسمی این مطلب مجبور به پرداخت درصدی از درآمد حاصل به کمپانی خواهد بود که مکانیزمی برای جمعآوری آن از زارعین کوچک و پرداخت آن وجود ندارد.
رویکرد پاکستان در این مورد منحصر بفرد و متضمن منافع ملی است. در حالی که در پاکستان و مصر محصولات تراریخته تولید مونسانتو به روش های قانونی و شبه قانونی در اختیار کشاورزان قرار گرفته و مورد ترویج قرار می‌گیرند، رویکرد مسئولین بیوتکنولوژی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و برخی مخالفین دانایی ستیز و فناوری هراس در مدیریت های میانی مقابله غیرقانونی با توسعه محصولات تراریخته و نابودی بذور اصلاح شده برنج تراریخته طی سال‌های اخیر بوده اس. قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی دولت را مکلف کرده است تا تمهیدات لازم را برای تسهیل تولید، کشت، رهاسازی و حتی واردات و صادرات محصولات تراریخته را فراهم کند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.