راه اندازی نشریه علمی پژوهشی (Journal of Plant genetic Engineering)

اولین جلسه هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی انگلیسی زبانJournal of Plant genetic Engineeringدر دانشگاه کشاورزی ساری برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر قربانعلی نعمت‌زاده رئیس دانشگاه ساری و دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی برگزار شد، جمعی از پیش‌کسوتان بیوتکنولوژی کشور مانند …

اولین جلسه هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی انگلیسی زبانJournal of Plant genetic Engineeringدر دانشگاه کشاورزی ساری برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر قربانعلی نعمت‌زاده رئیس دانشگاه ساری و دکتر بهزاد قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی برگزار شد، جمعی از پیش‌کسوتان بیوتکنولوژی کشور مانند دکتر رحیمیان استاد مسلم رشته گیاه پزشکی، دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما، دکتر حسین عسگری، دکتر پیردشتی، دکتر پیمان نوروزی، دکتر دهستانی، دکتر شریعت پناهی حضور داشتند.

این دو فصلنامه دارای امتیاز علمی پژوهشی بوده و به صورت مشترک توسط پژوهشکده ژنتیک و فناوری زیستی طبرستان و انجمن ایمنی زیستی وبه زبان انگلیسی منتشر خواهد شد. در این جلسه ضمن تایید برخی از مقالات دریافتی مقررشد ضمن استفاده از دانشمندان بین المللی به عنوان اعضای هیئت تحریریه، تقاضای تغییر نام این دوفصلنامه به نحوی که متضمن پذیرش مقالات در حوزه اصلاح نباتات مولکولی نیز بشود اقدام شود. با راه اندازی این نشریه تعداد نشریات انجمن ایمنی زیستی به سه افزایش می‌یابد. علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت http://www.rcri.ir/journaljpge/jpge.html اطلاعات بیشتری از جمله نحوه تهیه و ارسال مقالات را تهیه کنند. 
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.