نقد سیاست‌های بازدارنده در بیوتکنولوژی از سوی رئیس هفتمین همایش بیوتکنولوژی کشور

دکتر محمدعلی ملبوبی رئیس هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی که صبح امروز با سخنرانی خود این همایش را افتتاح کرد ضمن تشریح روند توسعه بیوتکنولوژی در جهان و ایران از موانع پیش روی جهش علمی در حوزه بیوتکنولوژی انتقاد کرد.

دکتر محمدعلی ملبوبی رئیس هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی که صبح امروز با سخنرانی خود این همایش را افتتاح کرد ضمن تشریح روند توسعه بیوتکنولوژی در جهان و ایران از موانع پیش روی جهش علمی در حوزه بیوتکنولوژی انتقاد کرد. وی که بدون ذکر نام٬ مدیران بیوتکنولوژی کشور را مورد نقد قرار داده بود از ترویج و توسعه و تبلیغ شیرینی گز در عین حال کتمان  پروژه‌های مهم‌تر بیوتکنولوژی کشور ابراز تاسف کرد.

دکتر ملبوبی رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشورمان با اشاره به روند تولید محصولات تراریخته در جهان گفت: سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در سال 2010 بیش از 148 میلیون هکتار بوده. در حالی که کل سطح زیر کشت همه محصولات کشورمان 16 میلیون هکتار و سطح سبز، زیر 10 میلیون هکتار است و بنابراین سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در دنیا 15 برابر کل سطح زیر کشت محصولات کشاورزی کل ایران است. اما در کشورمان همچنان این فناوری کتمان می‌شود و پژوهشگران برجسته ما تحت محرومیت قرار می‌گیرند.

وی با تشریح روند جهانی توسعه بیوتکنولوژی گفت، بعد از مهندسی ژنتیک مهندسی ژنوم‌ها، ساخت ژنوم مصنوعی و به تبع آن سلول مصنوعی ابداع شده است که به راحتی امکان مهندسی سلول به نحو مطلوب را فراهم می‌کند. وی در ادامه با تاکید بر اهمیت زیست شناسی سیستم‌ها و زیست مصنوع‌ها گفت: جریان مرموزی در کشور وجود دارد که در صدد ممانعت از توسعه این شاخه از علوم و فناوری در کشور است. وی گفت 4 سال پیش تقاضا کرده است تا در یکی از جلسات ستاد توسعه بیوتکنولوژی یا کمیسیون‌های هماهنگی آن در این زمینه صحبت کند اما این اجازه به او داده نشده است.

گفتنی است در حالی که همایش بیوتکنولوژی کشور با حضور بیش از 1500 متخصص داخلی و خارجی برگزار شده است، غیبت رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی که بزرگترین موسسات بیوتکنولوژی کشور محسوب می‌شوند معنادار بوده و از سوی برخی صاحبنظران به عنوان رویارویی این مدیریت‌های میانی با جامعه علمی کشور و توسعه بیوتکنولوژی در کشورمان و دلیل دیگری بر فناوری‌هراسی و دانایی ستیزی قلمداد می‌شود.

تهیه و تنظیم خبر: مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.