جایزه “بزرگ” بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس “کوچک” شد

نماینده دانشگاه تربیت مدرس در مراسم اختتامیه همایش بیوتکنولوژی کشور از کاهش کیفیت طرح‌های ارائه شده به دبیرخانه جایزه بزرگ بیوتکنولوژی و در نتیجه عدم تشخیص شایستگی اعطای جایزه اول (10 میلیون تومان)، دوم (پنج میلیون تومان)، و سوم (سه میلیون تومان) خبر داد.

نماینده دانشگاه تربیت مدرس در مراسم اختتامیه همایش بیوتکنولوژی کشور از کاهش کیفیت طرح‌های ارائه شده به دبیرخانه جایزه بزرگ بیوتکنولوژی و در نتیجه عدم تشخیص شایستگی اعطای جایزه اول (10 میلیون تومان)، دوم (پنج میلیون تومان)، و سوم (سه میلیون تومان) خبر داد. وی با اشاره به اینکه در گذشته جایزه 8 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی هم اعطا شده است گفت: هیچ یک از 27 طرح دریافت شده از سوی داوران شایسته دریافت جایزه اول، دوم یا سوم نشدند و تنها به سه طرح‌هر کدام یک و نیم میلیون تومان گرنت (اعتبار پژوهشی) اختصاص یافت.

وی در مورد علل کاهش کیفیت طرح‌های ارائه شده به دبیرخانه جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس و یا کاهش اعتبار تخصیص یافته به این جایزه که دارای قدمتی بیش از یک دهه است توضیحی ارائه نداد.

دکتر سعیدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تذکر به این تصمیم‌گیری دانشگاه تربیت مدرس خواهان افزایش این جایزه و همچنین اجرای بهتر آن از سوی دانشگاه تربیت مدرس شد.

دکتر علیرضا زمردی پور به خاطر طرح تولید فاکتور 9 انعقادی خون، دکتر محمدامین حجازی به خاطر طراحی و ساخت بیوفتورآکتور تولید آب شیرین از آب دریا و گرنت تحقیقاتی (اعتبار برای انجام پژوهش) به میزان یک و نیم میلیون تومان و دکتر فاطمه دوامی به خاطر طرح تولید فاکتور TPA پلاسمینوژن شایسته دریافت اعتبار پژوهشی شدند.

تهیه و تنظیم خبر: مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.