انتصاب نماينده انجمن‌هاي علمي در شوراي ملي ايمني زيستي

طي حكمي از سوي دكتر محمود احمدي نژاد؛ دكتر مختار جلالي عضو ارشد انجمن‌هاي ايمني زيستي و بيوتكنولوژي كشور به عضويت شوراي ملي ايمني زيستي منصوب شد. اين انتصاب بر اساس …

طي حكمي از سوي دكتر محمود احمدي نژاد؛ دكتر مختار جلالي عضو ارشد انجمنهاي ايمني زيستي و بيوتكنولوژي كشور به عضويت شوراي ملي ايمني زيستي منصوب شد. اين انتصاب بر اساس ماده سه قانون ملي ايمني زيستي و به دنبال معرفي وي از سوي انجمنهاي علمي ايمني زيستي؛ بيوتكنولوژي و ژنتيك كشور و تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري صورت گرفت. اگرچه صدور اين حكم بيش از دو سال به طول انجاميد و موجب تعويق دوساله در تمكين به قانون شد اما انجمن ايمني زيستی و مركز اطلاعات بيوتكنولوژي ايران از اين اقدام تقدير كرده ضمن تبريك اين انتصاب به دكتر جلالي از دبير محترم كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري ؛ معاون محترم پژوهشي اين وزارت و رئيس محترم دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي براي پيگيري صدور اين حكم تشكر و قدرداني مي كند.
دكتر مختار جلالي از سرشناسترين متخصصين مهندسي ژنتيك كشور بوده و هم اكنون رياست انجمن ژنتيك كشور را نيز بر عهده دارد. وي داراي سوابق تدريس و مقالات منتشر شده زيادي است. 
تمرد مستمر وزارت امورخارجه در انتقال كانون ملي (مرجع ملي) موضوع ماده يازده قانون ايمني زيستي به وزارت جهاد كشاورزي در اين مورد؛ عدم تشكيل مرتب شوراي ملي ايمني زيستي؛ عدم تصويب آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي؛ عدم مشاركت انجمنهاي علمي در مراحل مختلف تصميمسازي و اجرا و در نهايت استمرار ناشايسته سالاري در مديرت بيوتكنولوژي كشور به ويژه در وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و علوم و تحقيقات و فناوري از مشكلات پيش روي اجراي قانون ايمني زيستي است. انتصاب نماينده انجمنهاي علمي ميتواند موجب اصلاح روند امور و نيل به اهداف توسعه علمي كشور در اين حوزه شود.
متن كامل حكم دكتر محمود احمدي نژاد بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر مختار جلالي جواران
در اجراي ماده (3) قانون ايمني زيستي و تبصره (2) ماده ياد شده مصوب 26/5/1388 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به موجب اين حكم و براي مدت چهار سال به عضويت شوراي ملي ايمني زيستي منصوب مي شويد.
اميد است با توكل به خداوند متعال و همكاري ساير اعضاي محترم آن شورا در انجام وظايف محوله موفق باشيد.
محمود احمدي نژاد 
رييس جمهوري اسلامي ايران
 
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.