در راستاي توليد انسولين نوتركيب سيب زميني تراريخته حاوي ژن پروانسولين انساني در كشور توليد شد.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، کيميا کاشاني، کارشناس ارشد اصلاح نباتات و بيوتکنولوژي دانشگاه تربيت مدرس كه در اين پژوهش با راهنمايي دکتر مختار جلالي و مشاوره دکتر احمد معيني به بررسي ارگانوژنز نابه جا در گياه سيب‌زميني و امكان‌سنجي انتقال ژن پروانسولين انساني به آن پرداخته اظهار كرد…

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا،کيميا کاشاني، کارشناس ارشد اصلاح نباتات و بيوتکنولوژي دانشگاه تربيت مدرس كه در اين پژوهش با راهنمايي دکتر مختار جلالي و مشاوره دکتر احمد معيني به بررسي ارگانوژنز نابه جا در گياه سيب‌زميني و امكان‌سنجي انتقال ژن پروانسولين انساني به آن پرداختهاظهار كرد: تقريبا 7/0 درصد از جمعيت جهان از بيماري ديابت وابسته به انسولين رنج مي‌برند. انتظار مي‌رود شيوع رو به افزايش بيماري ديابت، همراه با معرفي شيوه‌هاي جايگزين روش‌هاي کنوني مصرف انسولين به افزايش ميزان تقاضا براي اين دارو در آينده منجر شود.
وي افزود: انسولين نوترکيب انساني تاکنون در موجودات مختلفي توليد شده است. اگر چه سيستم‌هاي تجاري طي دو دهه گذشته به ميزان قابل توجهي بهبود يافته و به توليد حدود پنج تن هورمون انسولين در سال رسيده‌اند، ولي در آينده با مشکلات جدي در زمينه ميزان ظرفيت توليد و مقدار تقاضا براي اين دارو مواجه خواهيم بود.
كاشاني با اشاره به اقبال روز افزون دانشمندان به استفاده از تكنيك‌هاي «زراعت مولكولي» كه طي آن پروتئين‌هاي دارويي و آنزيم‌هاي صنعتي از طريق مهندسي ژنتيك در گياهان توليد مي‌شوند، تصريح كرد: سيستم‌هاي گياهي داراي پتانسيل‌هاي بالايي در توليد ايمن، اقتصادي و در مقياس زياد داروها هستند. سيب زميني يکي از مهمترين بيورآکتورهاست. اين گياه همچنين گزينه بسيار مناسبي براي دستورزي‌هاي ژنتيکي است.
وي خاطرنشان كرد: باززايي سريع و موثر، نخستين و مهمترين نياز پس از تراريخته‌سازي ريز نمونه‌هاست. با توجه به وابستگي شديد ميزان باززايي گياه سيب زميني به ژنوتيپ آن بسياري از شيوه‌هاي باززايي براي تمامي ارقام مناسب نيست؛ لذا براي بررسي ارگانوژنز نابه‌جا در گياه سيب زميني از محيط‌هاي کشت يک و دو مرحله‌يي استفاده شد و ميان‌گره گياهچه‌هاي سه تا چهار هفته‌يي ارقام «دزيره»، «اگريا» و «مارفونا» به عنوان ريز نمونه مورد استفاده قرار گرفت.
کاشاني در تشريح پروژه تحقيقاتي خود گفت: در اين مطالعه، ژن پروانسولين انساني به کمک روشآگروباکتریومبه ژنوم هسته‌يي گياه سيب زميني منتقل شد. گياهچه‌هاي تراريخته در محيط‌هاي کشت انتخابي حاوي آنتي بيوتيک‌هاي "هيگرومايسين" و "سفوتاکسيم" تفکيک و پس از ريشه‌زايي به خاک منتقل شدند. در نهايت گياهان تراريخته به وسيله واکنش زنجيره‌اي پليمراز با کمک آغازگرهاي اختصاصي تائيد شدند.  وي تصريح كرد: همچنين رونويسي و ترجمه ژن پروانسولين انساني در اين گياهان به وسيله آزمون‌هاي  RT-PCR،SDS-PAGE ،ELISA  و Dot-Blot مورد تائيد قرار گرفت.
منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران(ایسنا)
سرويس: پژوهشي
كد خبر: 9011-15988
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.