پیوند قلب خوک تراریخته به میمون در کره جنوبی

ترجمه: نغمه عبیری-
دانشمندان کره جنوبی اعلام کرده‌اند که توانسته‌اند قلب یک خوک تراریخته را با موفقیت در بدن یک میمون پیوند بزنند. این اولین بار است که این کشور ادعا کرده است که به انجام چنین …

دانشمندان کره جنوبی اعلام کرده‌اند که توانسته‌اند قلب  یک خوک تراریخته را با موفقیت در بدن یک میمون پیوند بزنند. این اولین بار است که این کشور ادعا کرده است که به انجام چنین عمل بین گونه‌ای پرداخته است.
به نظر برخی از دانشمندان این شیوه یا xenotransplantation(پیوند عضو از یک گونه به گونه دیگر) راه مناسبی برای پایان کمبود اعضای بدن انسانی در دسترس برای پیوند به شمار می‌رود.
پیش از این عمل جنجالی که در سئول انجام شده، ژن‌های مسئول رد سیستم ایمنی در خوک تراریخته حذف شدند. هدف نهایی چنین پژوهشی این است که قلب و دیگر اعضای خوک‌ها را برای پیوند در بدن انسان مورد استفاده قرار دهند. دانشمندان کره‌ای بر این باورند که در پنج سال آینده این ایده به صورت تجاری محقق خواهد شد.
اولین پیوند شناخته‌شده قلب مهندسی ژنتیکی شده خوک در یک پستاندار نخستین در سال 1994 انجام شد اما امکان انتقال عضو از حیوان به انسان باعث بروز شکاف و دودستگی در حوزه اخلاق پزشکی شده است.
ترجمه: نغمه عبیری
مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.