پيوند قلب خوك تراريخته به ميمون در کره جنوبی

ترجمه: نغمه عبیری-
دانشمندان كره جنوبي اعلام کرده‌اند كه توانسته‌اند قلب يك خوك تراریخته را با موفقيت در بدن يك ميمون پيوند بزنند. این اولین بار است که این کشور ادعا کرده است که به انجام چنین …

دانشمندان كره جنوبي اعلام کرده‌اند كه توانسته‌اند قلب  يك خوك تراریخته را با موفقيت در بدن يك ميمون پيوند بزنند. این اولین بار است که این کشور ادعا کرده است که به انجام چنین عمل بین گونه‌ای پرداخته است.
به نظر برخی از دانشمندان اين شيوه یا xenotransplantation(پیوند عضو از یک گونه به گونه دیگر) راه مناسبي براي پايان كمبود اعضای بدن انساني در دسترس براي پيوند به شمار مي‌رود.
پيش از اين عمل جنجالي كه در سئول انجام شده، ژن‌هاي مسئول رد سيستم ايمني در خوك تراريخته حذف شدند. هدف نهايي چنين پژوهشی اين است كه قلب و ديگر اعضاي خوك‌ها را براي پيوند در بدن انسان مورد استفاده قرار دهند. دانشمندان کره‌ای بر اين باورند كه در پنج سال آينده اين ايده به صورت تجاری محقق خواهد شد.
اولين پيوند شناخته‌شده قلب مهندسي ژنتيكي شده خوك در يك پستاندار نخستين در سال 1994 انجام شد اما امكان انتقال عضو از حيوان به انسان باعث بروز شکاف و دودستگی در حوزه اخلاق پزشكي شده است.
ترجمه: نغمه عبیری
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.