عليرضا زاكاني: همكاري با انجمن‌هاي علمي و تخصصي مردم نهاد موجب توانمند شدن مجلس مي‌شود.

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، اولين جلسه هم انديشي مديران گروه‌هاي تخصصي سامانه هم‌انديشي تشكل‌هاي غيردولتي ايران در مجلس شوراي اسلامي عصر ديروز در محل كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
در اين جلسه …

به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، اولين جلسه هم انديشي مديران گروه‌هاي تخصصي سامانه هم‌انديشي تشكل‌هاي غيردولتي ايران در مجلس شوراي اسلامي عصر ديروز در محل كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
در اين جلسه كه به رياست دكتر عليرضا زاكاني نماينده مردم تهران و عضو هيئت امناي اين سامانه برگزار شد دكتر الموتيان جانشين رئيس اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي، دكتر پيام عربزاده رئيس سامانه و، دكتر شريعتي نياسري رئيس شوراي انجمن‌هاي علمي كشور، جمعي از روساي انجمن‌هاي علمي و مديران گروه‌هاي تخصصي سامانه از جمله دكتر محمدعلي ملبوبي رئيس انجمن بيوتكنولوژي و دكتر بهزاد قره‌ياضي رئيس انجمن ايمني زيستي نيز حضور داشتند. دكتر زاكاني تشكيل سامانه را حركتي در جهت توانمند شدن مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد. وي افزود: "مجموعه انجمن‌هاي علمي و تشكل‌هاي غير دولتي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌هاي خاصي برخوردارند كه آنها را فراتر از مجموعه‌هاي دولتي قرار مي‌دهد. چنانچه انجمن‌هاي علمي در حوزه‌هاي تخصصي خود موضوعاتي را با نگاهي كارشناسانه مد نظر قرار دهند و از بين موضوعات مهم اهم آنها را انتخاب و به مجلس ارائه دهند مي‌تواند منشاي قانون گذاري يا نظارتي فعال باشد. از سوي ديگر اگر موضوعي در مجلس طرح مي‌شود و مجلس فعال مي‌شود اين نخبگان و انجمن‌هاي فعال مي‌توانند به مجلس بيايند و اين فعاليت‌ها را عمق ببخشند تا ما به طور موسمي تصميم نگيريم. از طرف ديگر انجمن‌هاي علمي مي‌توانند بازخورد اقدامات مجلس را هم به او ارائه دهند و اعلام نظر كنند. از هر جهت نگاه كنيم پيوستگي قوه مقننه با نخبگان جامعه نعمت بزرگي است. ما اميدواريم از طريق اين سامانه بتوانيم اين پيوستگي را بين نخبگان جامعه با كل مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس فراهم كنيم".
پس از دكتر زاكاني دكتر الموتيان جانشين رئيس اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي و تني چند از نمايندگان تشكل‌هاي مردم نهاد غير دولتي و انجمن‌هاي علمي در مورد نحوه مشاركت در قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي قانون اظهار نظر كردند.
گفتني است تاسيس اين سامانه به همت خانم دكتر زهره الهيان نماينده دور هشتم مجلس شوراي اسلامي رقم خورد اما تاسيس آن به ابتداي دوره نهم موكول شد. اعضاي هيئت موسس اين سامانه عبارتند از: حجت الاسلام ابوترابي نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، دكتر عليرضا زاكاني، دكتر حسين نجابت، دكتر الياس نادران، دكتر محمد دهقان، دكتر پيام عربزاده، آقاي حسينعلي حاجي، آقاي شهروز افخمي، آقاي محمدصالح جوكار و مهندس ذوالانوار.
مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران (IRBIC)
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.